EN SKUM SHE­RIFF

She­rif­fen som ja­ga­de Wy­att Earp var ing­en äng­el.

Vilda Vastern Junior - - Wyatt Earp I Vilda Västern -

John­ny Be­han var en vik­tig per­son vid den be­röm­da du­el­len vid OK Cor­ral. Han var she­riff och ef­ter skjut­ning­en vitt­na­de Be­han mot fa­mil­jen Earl. Han sa att det var de som bör­jat – och allt­så mör­dat de tre ban­di­ter­na.

Fa­mil­jen Earp fri­a­des, och då star­ta­de en ha­tisk kamp mel­lan dem och Be­han. Nu skul­le Be­han fånga Wy­att Earp.

Även om Be­han såg sig själv som en äng­el var han i själ­va ver­ket en gans­ka då­lig typ. Be­han um­gicks med skur­kar som Ike Clan­ton, John­ny Rin­go och Wil­li­am Bro­ci­us, som al­la tre var med på att ska­da Vir­gil Earp och dö­da Mor­gan Earp.

Be­han an­kla­ga­des se­na­re för att ha stu­lit peng­ar, och det vi­sa­de sig att han ha­de knyckt en stor sum­ma när han var she­riff. Han slapp fäng­el­se, men blev av med sitt jobb.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.