An­nie Oak­ley

Vilda Vastern Junior - - Buffalo Bill -

Phoe­be Ann Mo­ses ar­tist­namn var An­nie Oak­ley. Hon föd­des i Ohio år 1860, och hon var ba­ra i ”Vilda västern” när hon tur­ne­ra­de med Buf­fa­lo Bill. Tack va­re sho­wen blev hon en väs­tern­hjäl­tin­na.

An­ni­es histo­ria var på­hit­tad, men hon var en skick­lig skytt. Hon kun­de träf­fa näs­tan vad som helst till fots, till och med från häst­ryg­gen. Hon kun­de skju­ta bak­läng­es över bå­da ax­lar­na med hjälp av speg­lar.

Hon fort­sat­te att upp­trä­da än­da fram till 1920-ta­let. Många tyck­te att det var li­te lus­tigt att se en äld­re dam skju­ta skarpt.

Hen­nes kons­ter gjor­de hen­ne rik, och hon gav allt till sin fa­milj och till väl­gö­ren­het. An­nie dog år 1926.

An­nie Oak­ley år 1922. Ge­vä­ret på bilden fick hon av Buf­fa­lo Bill.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.