HÅL­LER SI­NA LÖF­TEN

Vilda Vastern Junior - - Butch Cassidy -

Butch var känd som en är­lig

ban­dit. Da­gen in­nan han skul­le i fäng­el­se ska han ha bett om en sista natt i fri­het. Han lo­va­de att åter­vän­da. Cas­si­dy fick gå, och näs­ta

dag kom han till­ba­ka.

1894

Butch Cas­si­dy var stolt över att han ald­rig ha­de be­hövt dö­da nå­gon fast han var ban­dit.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.