När dog egent­li­gen Butch?

Vilda Vastern Junior - - Butch Cassidy -

Det finns de som tror att Cas­si­dy in­te dog ef­ter rånet i Bo­li­via, ut­an åter­vän­de till USA och lev­de res­ten av si­na da­gar i lugn och ro.

Al­la hål­ler in­te med. Vilda väs­tern­histo­ri­kern Char­les Kel­ly me­na­de att om Cas­si­dy ha­de levt så skul­le han ha be­sökt sin far. Ef­tersom han in­te gjor­de det mås­te han ha va­rit död.

I en do­ku­men­tär om Butch Cas­si­dy säger in­vå­na­re i Baggs i Wyo­ming att Butch bod­de där år 1924. Och i en intervju säger Butchs sys­ter att han be­sök­te sin far, och bod­de i Washing­ton fram till sin död.

Det sägs att Butch fick en vän att sä­ga att en av de dö­da krop­par­na i Bo­li­via var hans, så att han skul­le slip­pa le­va på flykt.

Ing­en vet sä­kert vad som är sant ...

Från fil­men Butch Cas­si­dy and the Sun­dan­ce Kid (från 12 år).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.