Så ska man in­te rå­na ett tåg

Vilda Vastern Junior - - Hur Man Rånar Ett Tåg -

Tågrå­net i San­der­son i Tex­as år 1912 gick till histo­ri­en som ett av de säms­ta för­sö­ken att rå­na ett tåg. Ben Kil­pa­trick och Ole Ho­bek steg om­bord på ett tåg i Tex­as och höj­de si­na va­pen.

Ho­bek tog Trous­da­le, som job­ba­de på tå­get, till vag­nen med den vär­de­ful­la las­ten. De skul­le kopp­la bort den vag­nen från res­ten. Men Trous­da­le lyc­ka­des smuss­la med sig en hac­ka un­der jac­kan. När Hol­bek böj­de sig ner för att lyf­ta upp ett pa­ket an­föll Trous­da­le.

Trous­da­le tog Ho­beks va­pen och göm­de sig för Kil­pa­trick. Rå­nar­na var över­lis­ta­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.