Var­för blir folk ar­ga när de är hung­ri­ga?

Visste Du Att? - - Människokroppen -

När man in­te har ätit på länge är blod­soc­ker­ni­vån låg. Det gör att tå­la­mo­det tar slut snab­ba­re. I en stu­die gav psy­ko­lo­ger gif­ta per­so­ner var sin voodoodoc­ka som skul­le re­pre­sen­te­ra part­nern. 21 kväl­lar i rad mät­te fors­kar­na del­ta­gar­nas blod­soc­ker­ni­vå och bad dem stic­ka så många knapp­nå­lar de vil­le i doc­kor­na ut­i­från hur ar­ga de var. Del­ta­gar­na med lägst blod­soc­ker­ni­vå stack in flest knapp­nå­lar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.