Hur för­hind­rar solkräm att man brän­ner sig i so­len?

Visste Du Att? - - Människokroppen -

Oge­nom­skin­li­ga sol­skydds­krä­mer med fy­si­ka­liskt UV-fil­ter är i prin­cip må­lar­färg: oor­ga­nis­ka par­tik­lar av vit ti­tan­di­ox­id el­ler zin­kox­id upp­blan­dat med tjock ol­ja. Par­tik­lar­na bil­dar en oge­nom­träng­lig bar­riär som re­flek­te­rar bort bå­de syn­ligt ljus och UV­strål­ning. Ge­nom­skin­li­ga sol­skydds­krä­mer in­ne­hål­ler or­ga­nis­ka för­e­ning­ar som släp­per ige­nom syn­ligt ljus och ger skydd mot UVB. I många krä­mer blan­das or­ga­nis­ka och oor­ga­nis­ka par­tik­lar för att ge

hu­den ett bra skydd.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.