90 pro­cent

Visste Du Att? - - Rymden -

av sol­lju­set re­flek­te­ras av

En­ce­la­dus. Det är den him­la­kropp i sol­sy­ste­met som har störst för­må­ga att

re­flek­te­ra ljus.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.