HUR GÅR AST­RO­NAU­TER PÅ TOALETTEN?

Visste Du Att? - - Rymden -

De kis­sar i en tratt­för­sedd slang som fun­ge­rar un­ge­fär som en damm­su­ga­re. När de ska baj­sa spän­ner de fast sig or­dent­ligt över ett li­tet hål som är un­ge­fär li­ka stort som ett av­lopps­rör. Baj­set sam­las i en sär­skild på­se som för­sluts och sugs in i en be­hål­la­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.