Var­för kan in­te da­to­rer fyl­la i ro­bot­fil­ter?

Visste Du Att? - - Teknologi -

Ett ro­bot­fil­ter är de där kons­ti­ga teck­nen som an­vänds på vis­sa webb­si­dor för att av­gö­ra om be­sö­ka­ren är en män­ni­ska el­ler in­te. OCR-pro­gram bru­kar in­te lyc­kas sär­skilt väl med att kän­na igen de oli­ka bok­stä­ver­na och siff­ror­na, i syn­ner­het in­te om form och stor­lek va­ri­e­rar från ett ro­bot­fil­ter till näs­ta.

Van­li­ga ro­bot­fil­ter har fun­nits se­dan 1997.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.