8 ปี พล.อ.สุจินดา คราประยูร 47 วัน เปรมโมเดล อาศัยพรรคการเมือง ตามบัญชีรายชื่อ เปิดหน้า พรรคการเมืองขนาดใหญ่ ขนาดเล็ก พรรค ส.ว. แบ๊กอัพ นายกฯคนนอก “บิ๊กตู่” สังคมยอมรับ ไม่มีผลงาน ผลงานเป็นอย่างไร นายทหารทั้งรุ่นพี่ สร้างผลงาน ทหาร นายกฯ บริหารจัดการ พรรค

Daily News Thailand - - ภาพ-ข่าวสังคม -

เดลินิวส์ ฉบับประจำา นับจากนี้ไปของท่านผู้นำา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช.น่าจับตามอง ว่าเป็นการ เพื่อก้าวขึ้นสู่ตำาแหน่ง ... หลังจากส่งสัญญาณชัด ...ผม ตามกลไก ประชาธิปไตยให้ .......... ซึ่ง เป็นนายทหาร ที่ ย่อมรู้ดีว่าควรจะยึดแม่แบบจาก ที่ ประธาน องคมนตรี และรัฐบุรุษ เป็นนายกรัฐมนตรี .......... หรือจะยึดแม่แบบจาก ที่ อดีต ผบ.ทบ. เป็นนายก รัฐมนตรี 1 สมัย แต่อยู่ได้แค่ เท่านั้น.......... หากท่านผู้นำายึดแม่แบบจาก ในการก้าวขึ้นสู่ตำาแหน่ง นายกรัฐมนตรีอีกคำารบ...โดย พรรคใดพรรคหนึ่ง เป็นผู้เสนอ ผู้จะมาเป็นนายกฯไม่เกิน 3 คน...คงไม่ ลงสมัครรับเลือกตั้งแน่.......... คงใช้วิธี ร่วมกับ และ แต่งตั้ง .......... เพื่อเป็น ตามที่รัฐธรรมนูญเปิดช่องไว้ให้ คงต้อง ...เพื่อ ...โดยเฉพาะผลงานจาก แม้แต่ในกองทัพด้วยกันเองก็รู้ว่า .......... หากท่านผู้นำาจะ หรือ นสพ. .......... รวบรวม ...จับมือกับ ขึ้นเป็น หลังจากนี้ท่านผู้นำา ให้ ที่หลายคนแทบ รัฐมนตรีคนไหน อีกรอบ และดึง .......... มาเป็น ของกองทัพ หรือ ...เป็น ให้เฉพาะกลุ่ม ที่ถูกตั้งข้อ คิด ผู้นำา ควรทำาเป็น ...ทำาลาย ในอดีตที่ผ่านมา.......... คณะรัฐมนตรีในฝัน เป็นที่ประจักษ์ ... และ ให้ท่านผู้นำา ขึ้นเป็น อีกคำารบอย่างแน่นอน.......... เชื่อว่าคง ...เพราะดูจากการ รองนายกฯผู้กำากับดูแล เพราะมีข่าว ผู้กำากับ ผู้กุมบังเหียนด้านเศรษฐกิจ มาเป็น รองนายกฯด้านต่างประเทศ ดูแลแทน.......... ก่อนหน้านี้ว่า และ รมว.เกษตรฯ กัน.......... ต่อท่านผู้นำาตลอด...ยังคงวน ง ที่ อยากให้ลอง ...ที่เพิ่งประกาศแต่งตั้ง (Audrey Tang) วัยเพียง เท่านั้น ขึ้นมานั่ง เก้าอี้รัฐมนตรีดิจิตอลในวันที่ 1 ต.ค.นี้.......... เป็น เคยทำางานที่ สหรัฐอเมริกา...และที่ ยักษ์ใหญ่อันดับหนึ่งของโลก.......... ในเมื่อ และ ...ประเทศไทย ให้ทัน กับการเปลี่ยนแปลงของโลก...ควร ให้ ที่มีฝีมือ และ การเปลี่ยนแปลงของโลกเข้ามา .......... ไม่ได้หมายความว่าต้อง ต่างประเทศทั้ง ...แต่ควร ให้เข้ากับสังคมไทย...ที่ผ่านมาการเมือง ทำาให้สังคมยึดติดกับ จนเกิดความ ตลอดเวลา.......... ค่อนข้างแน่นอน ที่ชื่อ ผบ.ทบ. คนใหม่จะเป็น นายทหารจาก ที่ได้รับการยอมรับในกองทัพ...และแสดงให้เห็นว่า ไม่ได้ผูกขาดโดย เท่านั้น...แต่ขึ้นอยู่กับ และ ในกองทัพต่างหาก.......... กับการที่ท่านผู้นำา ในรูป ดูแลจาก เป็นการ ถือเป็น เวียนเป็น จาก ... คง ... ...ไม่ต่างจาก .......... ดังนั้นเมื่อท่าน ... ถือโอกาส ตั้ง และ ไม่เปลี่ยนแปลง เข้ามารับตำาแหน่ง.......... อย่าง อยู่แค่ในวง ให้เป็น .......... โดยอิง มากกว่า หาก ...ที่ยัง

บรมราชกุมารี

บำาเพ็ญกุศลครบวันประสูติ 125 ปี ธ ทายาทและสมาชิกราชสกุลวรวรรณ นำาโดย ท่านผู้หญิงวิวรรณ วรวรรณ เศรษฐบุตร จัดพิธีบำาเพ็ญกุศลอุทิศถวายพลตรีพระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติครบ 125 ปี โดยมี จิตริก เศรษฐ บุตร ม.ร.ว.มลุลี สายาลักษณ์ ม.ร.ว.ดัจฉราพิมล รัชนี ม.ร.ว.ภวรี สุชีวะ ม.ร.ว.วรรณาภรณ์ธ ศุขเนตร จิตทิพย์ หวั่งหลี และ ภดารี บุนนาค ร่วมพิธี ณ พระวิหารหลวง วัดมกุฏกษัตริยาราม

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม

เสด็จฯแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำาเร็จการศึกษาจากสถาบันบัณฑิตพัฒน ศิลป์ ประจำาปีการศึกษา 2558 ณ โรงละครแห่งชาติ เขตพระนคร

ฉลองสมรสพระราชทาน นุรักษ์ มาประณีต เป็นประธานในงานเลี้ยงฉลองพิธีมงคล สมรสพระราชทานระหว่าง พรพิศ บุตรี พล.ต.กสิน-พล.ต.(หญิง)ศรีกัญญา ทองใบใหญ่ธ กับ ณัฐพล บุตร ประกิต-ประภาพรรณ ประสิทธ์ิศุภผล ที่โรงแรมบรรจงบุรี จ.สุราษฎร์ธานี

เปิดเว็บไซต์ อภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดเว็บไซต์ ไทยเทรดดอทคอม “สุข” (Thaitrade.com SOOK : Small Order OK) อย่างเป็นทางการ โดยมี มาลี โชคลำ้าเลิศ ชาติศิริ โสภณพนิช และ ฐะปะนีย์ อัมรินทร์รัตน์ ร่วมงาน ที่กระทรวงพาณิชย์

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.