โมเดล‘ลาออก’น่าเลียนแบบ

Daily News Thailand - - การเมือง -

หลังจากรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ซึ่งเป็นฉบับที่ 20

ของประเทศไทยได้ผ่านประชามติไปเรียบร้อยแล้ว แต่ก็ต้องรอ ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาในขั้นตอนสุดท้าย ตามที่คณะกรรมการ ร่างรัฐธรรมนูญได้ปรับแก้ให้สอดคล้องกับค�าถามพ่วงว่าเป็นไปตาม รัฐธรรมนูญหรือไม่ ก่อนที่จะประกาศใช้เป็นกฎหมายสูงสุดของ ประเทศต่อไป ซึ่งขณะนี้ได้มีการพูดถึงร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐ ธรรมนูญเกี่ยวกับการเลือกตั้ง และพรรคการเมือง โดยมีหลาย ๆ ฝ่าย ได้เสนอความคิดเห็นที่หลากหลายออกมาในรูปแบบประเทศต่าง ๆ จน มีเสียงสะท้อนกลับมาไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่นัก

ความเห็นที่ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์จากฝ่ายการ

เมืองกันมากก็คือเสนอให้ใช้โมเดลญี่ปุ่นในการหาเสียงเลือกตั้ง ห้าม พรรคการเมืองหาเสียงจัดปราศรัยใหญ่ แต่ให้ผู้สมัคร ส.ส.ใช้รถตระเวน หาเสียงไปตามเขตเลือกตั้งได้โดยมีผู้ติดตาม 6 คน นอกจากนี้ก็มีการ เสนอให้ยกเลิก กกต.จังหวัด โดยให้กระทรวงมหาดไทยเป็นผู้ควบคุม ดูแลการเลือกตั้ง ผู้สมัคร ส.ส.คนใดโกงเลือกตั้ง ให้ร้องต่อศาลฎีกา เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งตลอดชีวิต พร้อมทั้งให้ คสช. ร่วมมือกับ กกต. ควบคุมดูแลการเลือกตั้งในปี 2560 อย่างใกล้ชิด เพื่อเป็นการป้องกัน ข้อครหาว่าการท า�รัฐประหารที่ล้มเหลว

โมเดลหาเสียงแบบญี่ปุ่นนั้น นักการเมืองทั้งพรรค

ปชป.และพรรคเพื่อไทยบางคนได้ออกมาคัดค้านไม่เห็นด้วย อ้างว่าไม่ เหมาะกับประเทศไทย เพราะจะท า�ให้นักการเมืองใหม่ที่จะอาสาเข้ามา เป็น ส.ส.รับใช้ประชาชนเสียเปรียบกับนักการเมืองเก่าที่คนย่อมรู้จักดี กันอยู่แล้ว พรรคการเมืองจึงต้องมีเวทีปราศรัยเพื่อเป็นพื้นที่ให้ นักการเมืองหน้าใหม่ได้แสดงวิสัยทัศน์ แนะนา�ตัว ประวัติการทา�งาน ของตนเองที่ผ่านมา ความเห็นต่างในเรื่องดังกล่าวก็ว่ากันไปตาม ความคิดของฝ่ายตน แต่จะเหมาะกับประเทศไทยก็ให้ไปคิดในหลาย ๆ วิธีเพื่อให้เป็นไทยแลนด์โมเดลโดยเฉพาะ

ไม่ว่าจะมีการเสนอข้อคิดเห็นอะไรเพื่อให้มีอะไร

ใหม่ ๆ ที่จะเป็นการปฏิรูปการหาเสียงของผู้สมัคร ส.ส. และ พรรคการเมือง ก็เป็นความเห็นที่มีผู้ที่เห็นด้วยกับไม่เห็นด้วยเป็น ธรรมดา ซึ่งการเปลี่ยนแปลงสิ่งใหม่ ๆ แทนของเก่านั้น ทุกฝ่าย ต้องช่วยกันระดมความคิดโมเดลที่เป็นไปได้ในทางปฏิบัติมาก กว่าการเลียนแบบ แต่ส�าหรับโมเดลญี่ปุ่นที่น่าเอาแบบอย่างก็คือ ถ้ารัฐมนตรีของเขาคนใดถูกกล่าวหาในเรื่องฉาวโฉ่ต่าง ๆ จะโค้ง ค�านับลาออกทันทีทันใด เพราะฉะนั้นควรต้องสร้างกฎกติกาด้าน จริยธรรมทางการเมืองให้รัฐมนตรีไทย ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเปลี่ยนแปลง ที่สุด.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.