SME Cooking School ทางเลือกอาชีพที่สอง

Daily News Thailand - - แรงงาน-สาธารณสุข -

ด้วยฝีมือการปรุงอาหารอันช่ำาชองมากว่า 15 ปี ยังผลให้ “พิมพ์จันทร์ สุจิรัตน์” อยากแบ่งปันประสบการณ์ความรู้ทางด้าน นี้เพื่อเป็นทางเลือกในการประกอบอาชีพอิสระให้กับหลาย ๆ คน โดยเฉพาะเหล่ามนุษย์เงินเดือนยามนี้ที่ต้องเผชิญหน้ากับความไม่ แน่นอนในอาชีพ

พิมพ์จันทร์ บอกว่าการขายของกินสามารถตอบโจทย์ใน ภาวะเศรษฐกิจเช่นนี้ได้ดีที่สุด เพราะอย่างไรคนก็ต้องกินอาหารทุก วัน ค่าใช้จ่ายในเรื่องนี้จึงมีผลกระทบน้อยที่สุด นี่จึงเป็นที่มาของ การเปิดโรงเรียนสอนทำาอาหาร “SME Cooking School”

“เราเป็นคนชอบทำาอาหารและทานอาหารเกือบทุกชนิด เคยประกอบธุรกิจขายอาหารประเภทของทอดและปิ้งย่างมานาน กว่าสิบปี เนื่องจากเป็นอาหารที่คนทั่วไปนิยม ไปนิยม ทาน ซึ่งกิจการเป็นไปได้ด้วยดี แต่เพราะ เพราะ ปัญหาด้านสุขภาพและอายุที่มากขึ้น ทำาให้ ต้องหยุดการทำาร้าน แต่เสียดายสูตรอาหาร อาหาร ต่าง ๆ ที่เคยทำาขายมา ไม่ต้องการให้ความ ความ รู้และประสบการณ์ที่มีอยู่สูญหายไปกับ ปกับ ตัว เพราะอยากให้คนอื่น ๆ ได้มีอาชีพ าชีพ สร้างเนื้อสร้างตัวด้วยค่ะ” พิมพ์จันทร์เล่า เล่า

โรงเรียนของเราไม่หวงสูตร ตร อาหาร รสชาติที่ปรุงไม่เพี้ยน คงกระพัน พัน แน่นอน เพราะทุกส่วนผสมจะชั่ง ตวง วง วัดด้วยอุปกรณ์มาตรฐานเป็นเครื่องชั่ง ัง ดิจิตอลหาซื้อได้ทั่วไปในราคาไม่แพง ง แต่มีความเที่ยงตรงและแม่นยำา การันตี ว่าสูตรที่นี่สำาหรับคนทำาอาหารไม่เป็น ก็สามารถทำาได้ เราสอนให้ฝึกทำาทีละ น้อย ๆ ในช่วงแรก ให้ฝึกทำาจน ชำานาญเสียก่อน เมื่อทำาได้แล้วจึงเพิ่ม จึงเพิ่ม อัตราส่วนผสมต่าง ๆ ให้มากขึ้นไปตามลำาดับ ามลำาดับ

เราจะเน้นในวิชาที่มีความถนัดให้นำาไปค้าขาย ไม่ได้เน้นเพียง แค่นำาไปทำากินในบ้านเพราะถ้าต้องการแค่นั้น ทุกคนสามารถเปิดดู ในอินเทอร์เน็ตได้จะมีสูตรอาหารมากมาย แต่สูตรในอินเทอร์เน็ตนั้น มีน้อยมากที่จะนำาไปค้าขายได้จริง เพราะปัจจุบันมีคนค้าขายอาหาร เป็นจำานวนมาก ถ้าสูตรของเราไม่เด็ดจริง ๆ ก็คงจะสู้เขาไม่ได้ สูตรอาหารที่ได้รับความนิยมมา โด โดยตลอดคือสูตรหมูทอดและไก่ทอดยตล เพ เพราะเป็นเมนูยอดนิยมของคนไทยราะ อย่า อย่างไรก็ดีการเลือกสูตรมาสอนจะต้องงไร เลือกสูต เลือกสูตรที่ได้รับความนิยมในระยะยาว ไม่ เน้ เน้นสูตรอาหารที่นิยมเป็นแฟชั่นเพราะจะมานสูตรอ เร็วไปเร็ว อีกประการหนึ่งแต่ละสูตรเรามี การปรับปรุงให้ทันสมัยและดีขึ้นตลอดเวลา ไม่เคยหยุดพัฒนา เพื่อ ให้ได้สูตรอาหารแต่ละสูตรที่ดีที่สุด ที่สำาคัญเราเน้นการสอนแบบตัว ต่อตัวเท่านั้น ผู้มาเรียนจะได้เรียนแบบเต็มที่ ปัจจุบัน SME Cooking School เปิดสอนคลาสอาหารทั้งหมด 10 คลาส โดยคลาสยอดนิยมเป็นเมนูอาหารที่คนนิยมทานกันทั่วไปคือ “หมูทอด” ซึ่งมีทั้งหมดสามคลาสด้วยกัน่ ้ ้ คือ หมูทอด เงินล้าน, หมูทอดเศรษฐี และหมูทอดเชียงฮาย

นอกจากนี้ยังมีสูตรไก่ทอดเด็ด ๆ เช่น ไก่ทอด สมุนไพร 7 ชนิด ยำาไก่แซ่บ ไก่วิงแซ่บ

’ดิฉันคิดว่าเดี๋ยวนี้คนเราต้องทำางาน มากกว่า 1 อาชีพถึงจะอยู่ไดู้ รายได้จะได้ชักหน้า ถึงหลัง ไม่ตึงเกินไป ถ้ามีโอกาสน่าจะ ลองแวะเวียนมา ได้ค่ะ ของเรา ไม่ ใช่การสอน แบบฉาบฉวย แต่ การันตีถ้าตั้งใจจริง เมื่ อ มา เรี ย น เช้า ตอนเย็นสามารถกลับ ไปเปิดร้านขายได้เลย อย่างไรก็ตามอยากแนะนำา ว่าสำาหรับผู้ที่ต้องการประกอบ ธุรกิจ แต ซื ค 111 สอน

ธุรกิจด้านนี้ไม่ควรคิดถึงเรื่องกำาไรมาก ๆ เป็นอันดับแรก แต่ควรคิดว่าจะสร้างลูกค้าประจำาให้ได้เสียก่อน ควร ซื้อใจลูกค้าด้วยการบริการที่ดี รสชาติอร่อย สินค้ามี คุณภาพดี สะอาด ปริมาณเหมาะสม จะทำาให้กิจการ มีความเจริญรุ่งเรือง ถ้าทำาได้ไม่ว่าใครก็ตามสามารถ ยึดอาชีพนี้ได้อย่างแน่นอนค่ะ”ึ ท่านใดสนใจก็ลองพูดคุยได้ที่ 08-12071114, ไลน์ไอดี nasriman หรือคลิกเข้าไปดู facebook สอนสูตรอาหาร สอนทำาอาหารได้เช่นเดียวกัน.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.