ปรับกำรจรำจรแยกเกษตร ให้เลี้ยวขวาได้2ทิศทางช่วงเช้า-เย็น

Daily News Thailand - - กทม.-จราจร -

พ.ต.ท.นรินโชติ พงศ์พิธานนท์ รองผู้ กำากับจราจรสน.บางเขน (รองผกก.จร.) กล่าว ว่าได้พิจารณาทดลองปรับแผนการจราจรบริเวณ แยกเกษตรฯ ใหม่โดยในช่วงเช้าตั้งแต่เวลา 06.30-08.30 น. จะอนุญาตให้รถที่ใช้ถนน ประเสริฐมนูกิจขาออกเลี้ยวขวาที่แยกเกษตรฯมุ่ง หน้าเข้าถนนพหลโยธินขาออกเพื่อลดปริมาณ การจราจรบริเวณถนนงามวงศ์วานในจุดกลับรถ ใต้สะพานบางเขน และจะอนุญาตให้รถที่ใช้ถนน ประเสริฐมนูกิจมุ่งหน้าถนนงามวงศ์วานวิ่งผ่าน บริเวณแยกเกษตรฯเพื่อลดปริมาณการจราจรใน อุโมงค์แต่กรณีที่จะมุ่งหน้าถนนงามวงศ์วานและ ไม่ได้ลงอุโมงค์ลอดแยกประชาชนจะต้องรอ สัญญาณไฟจราจรเพื่อลดประมาณการจราจรที่จะ ไปสะสมในช่วงถนนงามวงศ์วานที่จะออกสู่ถนน วิภาวดีรังสิต ส่วนช่วงเย็นตั้งแต่เวลา 16.0020.00 น. จะอนุญาตให้รถที่ใช้ถนนพหลโยธินขา ออกมุ่งหน้าถนนประเสริฐมนูกิจเลี้ยวขวาได้ และ จะอนุญาตให้รถที่ใช้ถนนงามวงศ์วานมุ่งหน้า ถนนประเสริฐมนูกิจวิ่งผ่านแยกเกษตรฯโดยไม่ ต้องลงอุโมงค์ เพื่อเร่งระบายการจราจร โดย สน.จะทดลองจัดการจราจรก่อน 2 สัปดาห์เพื่อดู สภาพการจราจรและศึกษาผลกระทบก่อน ทั้งนี้ ปัจจุบันทางสน.ได้ห้ามไม่ให้รถเลี้ยวขวาบริเวณ แยกเกษตรฯ ทุกทิศทางจึงส่งผลให้ถนนงามวงศ์ วานที่จะออกสู่ถนนวิภาวดีรังสิต และบางส่วนที่ จะข้ามสะพานข้ามแยกบางเขนมีปริมาณการ จราจรหนาแน่น เนื่องจากมีรถจากถนนประเสริฐ มนูกิจที่จะใช้ถนนพหลโยธินขาออกเข้าไปเติม ประกอบกับประชาชนพยายามเลี่ยงถนน พหลโยธินและไปใช้ถนนวิภาวดีรังสิตมากขึ้นส่ง ผลทำาให้สภาพการจราจรหนาแน่น

พ.ต.ท.นรินโชติ กล่าวต่อว่า อย่างไร ก็ตามการจัดการจราจรรูปแบบดังกล่าวจะไม่ กระทบต่อสภาพการจราจรในถนนพหลโยธินทั้ง ขาเข้าและขาออก เพราะการจัดการจราจรรูปแบบ ดังกล่าวจะเป็นการเร่งระบายรถให้ออกจากถนน พหลโยธินได้เร็วกว่าการห้ามเลี้ยวขวา โดยการ อนุญาตใช้รถสามารถเลี้ยวขวาได้จะเป็นการเพิ่ม ความสะดวกและลดปริมาณความแออัดในถนน งามวงศ์วานและถนนพหลโยธิน ทั้งนี้การจัดการ จราจรรูปแบบดังกล่าวจะอนุญาตให้เลี้ยวขวา เฉพาะช่วงเวลาที่กำาหนดเท่านั้น.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.