เกาหลีเหนือ

Daily News Thailand - - ภาพ-ข่าวสังคม -

เดลินิวส์ นสพ. ฉบับประจำาวันพุธที่ 14 กันยายน 2559 .......... ... เสด็จฯไปทรงเปิดอาคาร ศูนย์ศึกษาและห้องวิทยาศาสตร์ ณ โรงเรียนบ้านห้วยเฮี่ยน และทอดพระเนตรความก้าวหน้าการดำาเนินงาน ของมูลนิธิชัยพัฒนา และโครงการความร่วมมือกับสาธารณรัฐประชาชนจีน อ.ฝาง เชียง ใหม่ .......... ... วันนี้ครับ ศาลรัฐธรรมนูญโดยประธาน นัดพิจารณาว่าด้วยประเด็นคำาถามเพิ่มเติม ประชามติที่สนช.ดันสุดลิ่มทิ่มประตูสวนกรธ.จะให้ ได้สิทธิเสนอชื่อนายกรัฐมนตรี .......... ตีความตามภาษากฎหมาย “เข้าใจอย่างจำากัด ว่าด้วย ก็เสนอให้หยุดบทบาทส.ว.ไว้ที่ ตามที่ถามประชาชน

.......... ... จุดสนใจภาค การเมืองช่วงนี้อยู่ที่พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญเตรียมการเลือกตั้ง

ร้อนแรงหลายประเด็นจากกกต.และข้อ เสนอของสปท.ชุด ปฏิรูปเลือกตั้ง .......... ที่ กกต.จะขอ ก่อนไฟเขียวไปใช้หา เสียงแนวโน้มล่มปากอ่าว ผู้ดูแลชั้นต้นได้แก่รัฐธรรมนูญตีกรอบแน่น หนา ” โดยชั้นสุดท้ายได้แก่ประชาชนเจ้าของเสียง ศักด์ิสิทธ์ิ หาใช่ธุระของกกต. .......... ฟังอภิปรายในสภาขับเคลื่อนฯ กวดขันลงโทษ ก็พลอยเคลิบเคลิ้มถ้ากรธ.

เอาด้วยผู้สมัครส.ส.ที่ถูกจับโกงได้อาจถูกกาหัวห้าม ยุ่งการเมืองตลอดชีวิต .......... ดุดันมากโทษปรับสูง ถึง 20 ล้านบาทพร้อมคุกอีก 1-10 ปี... พอลงถึงระดับ ปฏิบัติอาจเป็นลิเกอีกโรง ยกตัวอย่างอดีต นายกฯอบจ.ปากนำ้าถูกศาลตัดสินจำาคุก 1 ปี 6 เดือนข้อ หา ผ่านไปไม่ถึงปีกรมราชทัณฑ์ปล่อย เรียบร้อย?! .......... บริบทปฏิรูปเลือกตั้งควร ครอบคลุมตั้งแต่บทลงโทษมาถึงผู้กำากับดูแลการ ลงโทษเพื่อ ฝ่าย หนึ่งจับ,ทำาโทษแต่อีกฝ่ายรับไปรอปล่อย .......... ... เอิกเกริก พิธีกรรมครับ รายการใหญ่ เป่าปี่ตีฆ้องร้อง พร้อมรณรงค์ โดยผู้เข้าร่วมตั้งแต่นายกฯ และประธานเครือข่ายฯ นำาทีมโพสท่าถ่ายรูปขึงขัง .......... เชียร์ความ ตั้งใจลุงตู่ขจัดมะเร็งร้ายทำาลายชาติให้สิ้นใน 20 ปี... แต่คงจบยากด้วย กระบวนการ ทั้งหลายนั้น... เสนอท่านจัดโครงการนำาร่อง โฟกัสไปที่กระทรวงศึกษาฯ เพราะ เพลง เชื่อว่าสะสมเชื้อร้าย มหาศาล เงินก้อนโตแทนที่จะถูกนำามาพัฒนาความคิดเด็กก็ ถูกไปใช้ แล้วมักมีข่าวตามมาว่าทิ้งร้างสูญเปล่า... ฉาย ภาพแวดวงศึกษาไทยให้โปร่งใส .......... ... ปาหี่หรือเปล่า? หลัง โดย ทดสอบระเบิดนิวเคลียร์ทีไรประดาขาใหญ่ สหประชาชาติ, อเมริกา,ยุโรป,ญี่ปุ่น,เกาหลีใต้ออกโรงตอบโต้แข็งกร้าว... เหรียญอีกด้าน โสมแดงอาจรับบท ของชาติพ่อค้าอาวุธ แกท้าทายทีตลาด อาวุธโลกคึกคักที .......... ... จะเรียกรับน้องหรือกิจกรรมแลกรหัสรุ่นพี่รุ่นน้องหรือฝึกภาคปฏิบัติ ก็ตามแต่ เหตุร้ายเกิดกับนักศึกษาพาณิชยนาวี ม.เกษตรฯลงไปในบ่อนำ้า จมนำ้าอาการโคม่า .......... ยิ่งในพื้นที่ ของมหาวิทยาลัยมีอาจารย์ดูแลควรคำานึงถึง ตรวจ สภาพ ของตัวนักศึกษาซึ่งแต่ละคนไม่เหมือนกัน ทุกกิจ กรรมพี่ๆน้องๆของสถาบันศึกษาโอกาส มีอยู่ทุกที่ .......... ... ด้วยภาวะเศรษฐกิจฝืดเคือง การแข่งขันแย่งผู้ ดูของผู้ประกอบการ ก็ยิ่งดุรายใดขยับช้าเรตติ้งหล่นทันที... รายงานเปลี่ยนแปลงล่าสุด 1. 2. 3. 4. ของแกรมมี่ที่เพิ่งแซงอันดับ 5. .......... ก็ดีครับ ทราบ ว่ากสท.ศึกษาข้อมูลจะผ่อนคลายกฎกติกาเดิมในส่วน และ ในเมื่อกิจการผ่านขั้นตอนต้องห้าม ไปแล้ว... มอง ว่าเปลี่ยนไปจาก เดิมก็ใช่แต่ความจริง 2 ประการ 1. กสทช. เองไม่สามารถรักษาทีโออาร์ได้ครบ 2. ไม่พบผู้เสียประโยชน์... รัฐได้ เงินประมูลไปกว่า 5 หมื่นล้านบาท .......... ... ชื่นชมยอดนักกีฬาวีลแชร์ของ ไทยคว้า 2 เหรียญทอง “รีโอ พาราลิมปิกเกมส์” ที่บราซิล กับ ทั้งคู่เป็นตัวเต็งแล้วก็แสดงฝีมือขั้นเทพไม่ ให้พี่น้องไทยทางบ้านผิดหวัง! .......... ... ถึง 25 ก.ย.วันสุดท้าย มูลนิธิ ธรรมดี ร่วมกับสสส. บริษัทโสสุโก้และปตท.สผ. รับสมัครเยาวชนร่วม ขบวนการก่อการดี แสดงพลังความคิดสร้างสรรค์ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่เฟซบุ๊ก dodclub ... 10.00 น. รมว.อุตสาหกรรม เปิดงานแสดงเทคโนโลยีและวัสดุอุปกรณ์การพิมพ์ GASMA Print 2016 ที่ศูนย์นิทรรศการฯไบเทค .......... 13.00 น. ผอ.โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ประธานงานแถลง ข่าวการจัดทำารายการพิเศษ “ความงดงามแห่งการให้”(๘๔ พัสส พระ ผู้ให้) ที่ชั้น 10 อาคาร สก .......... 14.00 น. นายกสภามหา ..........

ประชุม ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สาธารณสุข เป็นประธาน เปิดการประชุมบรรณาธิการวารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพทั่วภาคพื้นเอเชียแปซิฟิค (APAME 2016) โดยมี ศ.นพ.สารเนตร์ ไวคกุล นายกแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมด้วย ที่โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯไปทอดพระเนตรการแสดงของนักเรียนใน งาน “นาฏดุริยราชูปถัมภ์ เทิดไท้ 60 พรรษา เจ้าฟ้ามหาจักรี” งานมหกรรมดนตรีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราช สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา ปีพุทธศักราช 2558 ณ โรงละครแห่งชาติ

ฉลองสมรสพระราชทาน พล.อ.อ.ตรีทศ สนแจ้ง ผบ.ทอ. ให้เกียรติเป็นประธาน ในงานฉลองสมรสพระราชทานระหว่าง พรจันทร์ บุตรี สุขวัฒน์-ม.ล.พันธ์ุจันทร์ ครุฑะเสน กับ น.อ.วรพล บุตร วันชัย-สุวสา อรุณฉาย ที่หอประชุมกองทัพอากาศ

ฉลองครบ 50 ปี บดีพล จูตระกูล จัดงานฉลองครบรอบปีที่ 50 “บี แอนด์ บี อิตาเลียฟิฟตี้ เยียร์ส อิน คอมเทมโพรารี่ ดีไซน์ คัลเจอร์” โดยมี ปณต-ม.ล.ตรีนุช สิริวัฒนภักดี ประกาศิต-นภัส นันท์ พรประภา และ เลอลักษณ์ โสภณพนิช ร่วมงาน ที่บี แอนด์ บี อิตาเลีย แฟล็กชิพสโตร์

น่าชม สตัฟฟาน แฮรร์สตร็อม เอกอัครราชทูตสวีเดนประจำาประเทศไทย และ สุวรรณี ชินเชี่ยวชาญ เป็นประธานเปิด “เทศกาลภาพยนตร์สวีเดน 2016” โดยมี จอห์น โอลสัน ฮานน่า แอสพ์ และ เผ่าเพชร เจริญสุข ร่วมงาน ที่เอส เอฟ เวิลด์ ซีเนม่า เซ็นทรัลเวิลด์

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.