รัฐจ่าย11ล.เยียวยารอบ2ม็อบการเมือง

Daily News Thailand - - การเมือง -

เมื่อวันที่ 18 ก.ย. พล.ต.อ.อดุลย์ แสง สิงแก้ว รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์ (พม.) เปิดเผยว่าในวันที่ 19 ก.ย. กระทรวงการพัฒนาสังคมฯจัดพิธีมอบเงินช่วย เหลือเยียวยาด้านการเงินตามหลักมนุษยธรรม แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุน แรงทางการเมือง ปี 2556-2557 (ชีวิตและ ร่างกาย) ครั้งที่ 2 ที่ห้องประชุม กรมพัฒนา สังคมและสวัสดิการ (พส.)โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อช่วยเหลือเยียวยาให้ผู้ได้รับผลกระทบ จากเหตุการณ์ฯ และครอบครัวสามารถเข้าถึง สิทธิและโอกาสในการช่วยเหลือจากภาครัฐ อย่างทั่วถึง ทั้งนี้รัฐบาลภายใต้การนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีความมุ่งหวังในการสร้างความปรองดอง สมานฉันท์และลดความขัดแย้งในสังคมไทย คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเมื่อวันที่ 8 ก.ย. 2558 เห็น ชอบหลักเกณฑ์และวิธีการให้ความช่วยเหลือ เยียวยา

พล.ต.อ.อดุลย์ กล่าวอีกว่า ที่ผ่านมา กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการได้เปิดรับคำ ร้องจากผู้ได้รับผลกระทบทั่วประเทศ ตั้งแต่วัน ที่ 17 ก.พ.-17 มี.ค.2559 มีจำนวนผู้ยื่นคำร้อง ทั้งสิ้น 820 คน โดยยื่นที่ส่วนกลาง 577 คน “วิษณุ และยื่นที่ภูมิภาค 243 คน สำหรับผู้ได้รับการ พิจารณาเยียวยาครั้งนี้เป็นรอบที่ 2 จำนวน 176 คน แยกเป็นเงินเยียวยากรณีเสียชีวิต 2 คน ทุพพลภาพ 4 คน บาดเจ็บสาหัส 77 คน บาด เจ็บ 36 คน บาดเจ็บเล็กน้อย 57 คน รวมเงิน ช่วยเหลือจำนวน 11.2 ล้านบาท ส่วนหลัก เกณฑ์การช่วยเหลือเยียวยา ด้านการเงินตาม หลักมนุษยธรรม เช่น กรณีเสียชีวิตจะได้รับ เครืองาม” “อดีตนายกฯปู” เผือกร้อนเพื่อชาติ ใครจะ เป็น “ผู้กล้า”ยอมตวัดปากกา ช่วยท็อปบู๊ตเคลียร์ใบเสร็จโกง จา�นา�ข้าว คงต้องรอวัดใจ!!!. เงินเยียวยารายละ4 แสนบาท กรณีทุพพลภาพ รายละ 2 แสนบาท กรณีบาดเจ็บสาหัส รายละ 1 แสนบาท บาดเจ็บเล็กน้อย รายละ 2 หมื่น บาท ทั้งนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรม พัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการ พัฒนาสังคมฯ โทร. 0-2659-6536 ศูนย์ช่วย เหลือสังคม OSCC โทร. 1300 และที่เว็บไซต์ www.dsdw.go.th 3. การน า�หลักความโปร่งใสมาใช้ 4. การนา�หลักการมีส่วนร่วมมาใช้

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.