ปฏิรูประบบการเดินทาง

Daily News Thailand - - การเมือง -

ประชาชนผู้ใช้ทาง ควรชื่นชมกับความพยายาม

แก้ปัญหาการจราจรที่กำลังเกิดขึ้น โดยระดับผู้นำ ได้แก่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี จนถึง พล.ต.ท.ศานิตย์ มหถาวร ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล ที่ลงมากำกับ นโยบาย ร่วมประชุมติดตามงาน สั่งการให้นายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ระดับ รอง ผบก.ลงไปควบคุมการจราจรในเส้นทางหลักรวม 21 สาย ทั้งนี้ พล.อ.ประวิตร กำหนดให้การแก้ปัญหาระดับเร่งด่วน ต้องเห็นผล ภายใน 1 เดือน โดยให้ลดเวลาการติดขัดลง ซึ่งเริ่มปรากฏบ้างแล้ว เช่น ถนนรัชดาภิเษก ช่วงเช้าลดลง 20 นาที ช่วงเย็น ลดลง 1 ชม.

ความใส่ใจการแก้ปัญหาครั้งนี้ นายกรัฐมนตรียัง

สั่งการให้กระทรวงคมนาคมและตำรวจแก้ปัญหาแท็กซี่จอดดักรอผู้ โดยสารจากสนามบินดอนเมือง เป็นสาเหตุหนึ่งให้การจราจรบนถนน วิภาวดีรังสิต บริเวณหน้าสนามบินชะลอตัว และตำรวจท้องที่ได้รีบ ดำเนินการอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ ทางสำนักนโยบายและแผนการ ขนส่งและจราจร (สนข.)ได้กำหนดแผน 3 ระยะ ระยะที่ 1 ให้เข้มงวด การใช้รถ ห้ามจอดรถบนถนน ตำรวจต้องทำให้กฎหมายศักดิ์สิทธิ์ เพิ่ม โทษผู้ขับขี่ฝ่าฝืน ระยะ 2 ใช้มาตรการจัดการจราจรตามปริมาณรถ เช่น ให้รถเดินสวนกระแส การกำหนดบัสเลน อาจใช้เวลา 1-2 ปี ระยะ 3 รอให้รถไฟฟ้าเสร็จตามแผนแม่บทในปี 65 จะควบคุมรถส่วนตัว กำหนดโซนนิ่งเก็บค่าผ่านทาง และกำหนดวันใช้รถตามทะเบียนเลข คู่ คี่

อย่างไรก็ตาม การให้ความส�าคัญกับปัญหา

การกำชับ สั่งการ

ที่มี

ติดตาม อย่างใกล้ชิด จริงจัง แท้จริงยังไม่ใช่การจัด การเชิงระบบ แต่เป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า หรือปรับปรุง ประสิทธิภาพการเดินรถที่อาจได้ผลชั่วขณะ ซึ่งไม่ใช่ความยั่งยืน เพราะเมื่อทำให้เส้นทางใดคล่องตัว เส้นทางนั้นจะมีผู้หันไปใช้เพิ่ม ขึ้นและติดขัดในที่สุด นอกจากนี้ ในช่วงปิดเทอมหรือใกล้ปิดเทอม จำนวนนักเรียนจะลดลง ทำให้รถเคลื่อนตัวได้ดี พอถึงเปิดเทอม ปัญหาก็เวียนมาอีก

รัฐบาลและ คสช.ได้พยายามส่งเสริมให้เกิดการ

ปฏิรูปทุกภาคส่วน ปัญหาการจราจรติดขัด และความปลอดภัยของ การใช้ทางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ก็ควรได้รับการ เร่งรัดจัดปฏิรูป โดยให้พ้นจากการมุ่งแก้ปัญหารถติด ไปสู่การจัดการ ระบบการเดินทาง วางระบบผังเมือง ทำให้ระบบการขนคนด้วยระบบ ขนส่งสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ ทั้งราง เรือ รถโดยสาร ทางเดินเท้า และระบบการเชื่อมต่อระบบที่สะดวก แม้ในระยะสั้น ก็ต้องทำให้ รถประจำทาง รถไฟ เรือ มีบริการที่ดี รวดเร็ว เป็นแรงจูงใจให้คนหัน มาใช้ เป็นทางเลือกในขณะที่การใช้รถยนต์มีข้อจำกัด และใช้เวลา มากกว่า.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.