อารมณ์ เป็นธรรม

Daily News Thailand - - ภาพ-ข่าวสังคม -

หนังสือพิมพ์ ฉบับประจำาวันจันทร์ที่ 19 กันยายน เป็นปลัดกระทรวง ซึ่งได้ร่วมกันพลิก พุทธศักราช 2559.......... พายุ เคลื่อนผ่านแผ่นดินไทยแล้ว สถานการณ์ ในภูมิภาคอินโดจีน.......... ธ หลังจากเทฝน พื้นที่หลายจังหวัดภาคเหนือตอนล่างในเขตลุ่ม ทั้ง 2 คนพร้อมคณะตัดสินใจเดินทางไปเจรจากับ นำ้ายม-น่าน เนื่องจาก และไม่มี กักเก็บ.......... ธ เพื่อปรับท่าทีจาก ธ

บินไปร่วมประชุมสมัชชาใหญ่แห่ง ให้มาเป็น สร้างสันติภาพ.......... ธ สหประชาชาติเพื่อถกปัญหาค้ามนุษย์ โรคดื้อยาและน้อมนำาเสนอ ผลลัพธ์ใน ก็คือ รุมกินโต๊ะด้วย หลักปรัชญา .......... ไปงวดนี้ การตั้งข้อกล่าวหาเป็น ธ มีสถานะดีกว่ารอบก่อน อันเป็นผลมาจากร่างรัฐธรรมนูญ ธส่วนผลลัพธ์ใน ที่พิสูจน์ให้เห็นแล้ว แผ่นดิน ประชามติ สะท้อนให้เห็นถึง ของประชาชนและการ เกิด เพราะต่างฝ่ายต่างสิ้นความหวาด รักษาคำาพูดที่จะนำาพาบ้านเมืองคืนสู่ภาวะปกติ ระแวง.......... รู้สึกอนาถกับ .......... ยังเถียงกันไม่จบ ตัวเลข ธ สะท้อนผ่าน ในรอบ 3 เดือนแรกของปีนี้ แบงก์ชาติเคาะไว้ กรณี ใส่หน้าเด็กจนเสีย

หรือเท่ากับ โฉม แทนที่จะลงโทษให้สมแก่เหตุ มีอัตราการขยายตัว ในรอบ 3 กลับสรุปผลเป็นโทษวินัย .......... แตกต่างจากมุมมองของ แค่ภาคทัณฑ์-ตัดเงินเดือน ตีความสวนทาง ตัวเลขหนี้ครัวเรือน ธ .......... อยากให้ ธ สูงสุดในรอบ และติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลก.......... ถือเป็น ใช้หัวแม่เท้าคิด ถ้าเด็กนักเรียนเป็น ตัวเอง โดนแก้วขว้างจน บทเรียนของนโยบาย หรือ กระตุ้นกิน เส้นประสาทเสียหาย ใบหน้าบิดเบี้ยวและอาจพิการตลอดชีวิต กระตุ้นใช้ แม้มีรายได้น้อยแต่รสนิยมสูงไม่คำานึงถึง ธ จะ คำาตัดสินแบบนี้ไหม..?? .......... อย่างน้อยก็ เลยทำาให้เกิดภาวะ กันถ้วนหน้า.......... ธ ธควรเทียบ การทำาร้ายผู้อื่นให้ได้รับบาดเจ็บสาหัส ฉลองวันเกิด 90 ปีบริบูรณ์ไปเมื่อวันก่อนด้วยความชื่นมื่น ทั้ง กฎหมายเขียนโทษสูงสุด ฉะนั้นโทษทางวินัยในระดับ

และ ยังเป็นเลิศ พูดเสียงดังฟังชัด มีพลัง ทั้งหมด มันไม่เบาไปหน่อย .......... คนเป็น ต้อง น่าจะมาจากอุปนิสัยของผู้มี ตลอดชีวิต.......... เก็บตก มีวุฒิภาวะ สงบ มีเมตตา ไม่ใช่เห็นนักเรียนเป็น ความรู้ตอนที่ เป็น รมว.การต่างประเทศ และ ใช้อำานาจที่เหนือกว่า ถึงขนาดเด็กต้องไปขอ

ผ่านโลกออนไลน์.......... หากใช้ไม้เรียวลงโทษ ไม่มีใครไป ประณามหรอก ใช้ แสดงอำานาจบาตรใหญ่ ไม่ ว่าจะตั้งใจหรือไม่ ก็ไม่สมควรได้ชื่อว่าเป็น .......... อยากให้มองใน ทางกลับกัน ถ้าเด็กไม่พอใจแล้ว ใส่หัวครูจนกะโหลกร้าวและ พิการไปครึ่งซีก ธ จะลงโทษแค่

ธ ธ ไม่น่าจะเกิดในยุค ธ ข่าวอื้อฉาวการสรรหาตัว หมิ่นเหม่ต่อการละเมิด เล่นพรรคเล่นพวกไม่ต่างจาก ครอง ทำาเป็นเนียน เปิดให้ จนได้ชื่อของ

ซึ่งทำาคะแนนได้ แต่พอถึงตอนแต่ง ตั้ง กลับจะไปคว้าเอาใครมาไม่รู้.......... ในยุคของ ธ โปรดอย่าเขียนด้วยมือแล้วลบด้วยเท้าหมิ่นนำ้าใจประชาชน ถ้าอยาก แต่งตั้ง ก็อย่าเปิดสอบให้ข้าราชการเสียความรู้สึก.......... ธ เคยบอกแล้ว ระบบราชการ ทุกวันนี้เพราะมีการโยกย้าย ข้ามหัว เข้าภาษิต หน่วยงานจึงไม่พัฒนา ก้าวหน้า.......... ก็เพราะว่าเมื่อ ที่อาวุโสกว่า โดนข้ามหัว ย่อมจะเกิดความน้อยใจและไม่ถ่ายทอดความรู้ประสบ การณ์ให้กับ ที่ได้ขยับขึ้นไปเป็น ทำาให้ขาดการ ธ ความรู้จากรุ่นสู่รุ่น.......... รู้มาว่า ไม่กล้า ลงนามแต่งตั้ง สนองความอยากของ เพราะ อาจถูกฟ้องต่อศาลปกครอง พร้อมกับโดน ค่อย เห็นอนาคตของ ประเทศไทย หลังจาก และคณะนำาเสนอ 6 มาตรการต่อ สปท.เพื่อส่งต่อไปให้รัฐบาล พิจารณาดำาเนินการ........... ในวันนี้ถ้ายังนั่งอยู่เฉย ๆ จะ หายไปปีละ เนื่องจากถูกก่นถางเอาที่ดินไปปลูกพืช ทำา รีสอร์ท และออกโฉนดโดยมิชอบด้วยกฎหมาย.......... ปัญหาน่าห่วง ในขณะนี้คือ มี เข้าคิวยื่นขอออกโฉนดในเขตป่าไม้จำานวน

โดยยังไม่รวมที่เหลืออีก ที่ค้างเป็นต้นขั้ว อยู่กับกรมที่ดิน........... เพื่อไม่ให้เกิดปัญหา ทั้งบินทั้งบวม

ต้องถ่ายเอกสาร แล้วส่งไปให้กรมป่าไม้และกรม อุทยานฯ เก็บไว้เพื่อเปรียบเทียบ ป้องกันไม่ให้มีการทุจริต หรือ

ตัวเลขในขั้นตอนการยื่นออกโฉนด........... ธ อย่ามาอ้าง เป็น ห้ามถ่าย เอกสาร เพราะใน พ.ร.บ.ข้อมูล ข่าวสารของทางราชการ

เขียนไว้ชัด ให้ไปอ่านก่อน จะมาเถียงข้าง ๆ คู ๆ........... ถ้า ทำา คงไม่เกิดเหตุ ฉาว ออกโฉนด อย่างที่ ภูเก็ต-พังงา สร้างความเสียหายให้ กับ ที่ไปซื้อที่ดิน และ ธ ที่สูญเสียพื้นที่ป่า........... ธ 18.30 น. สวดพระอภิธรรม มารดาของ

ที่ศาลา 7 วัดโสมนัสฯ วันที่ 20 กันยายน .......... 19.00 น. สวดพระอภิธรรม

รองผู้ว่าฯ กปน.ที่ศาลา 5 วัดบัวขวัญ นนทบุรี ถึงวันที่ 20 กันยายน.......... ปี

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรการแสดงดนตรีและ นาฏศิลป์ไทยของนักเรียนในงาน “วรรณคดีศรีศิลป์แผ่นดินสยาม เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี” ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เขตห้วยขวาง

มงคลสมรส พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี และ พ.อ.หญิง ท่านผู้หญิงจิตรวดี จุลา นนท์ เป็นประธานในพิธีฉลองมงคลสมรส ระหว่าง ธนพร เอมศิรานันท์ บุตรี สุมาลี กันจินะ ธ กับ ฉัตริน คลี่ขจาย บุตร สุภาพ-ปิรันทนา คลี่ขจาย ที่โรงแรมพลาซ่าแอทธินี รอยัล เมอริเดียน

สนับสนุน ประจักษ์–ละออ ตั้งคารวคุณ ประธานที่ปรึกษากลุ่มบริษัททีโอเอ และ ร.ท.พญ. ปิยะชนก ตั้งคารวคุณ มอบเงิน 1 ล้านบาท สมทบทุนคอนเสิร์ตการกุศลให้โรงพยาบาลจุฬาธ ภรณ์ โดยมี ศ.นพ.นิธิ มหานนท์ ผอ.โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ รับมอบ ที่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

สองโอกาส คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด “เรียง ร้อยด้วยรัก ถักทอสายใย จากใจชาว สพป.กทม.” พร้อมมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ครูที่ เกษียณอายุ โดยมี สมยศ ศิริบรรณ และ รัชนี วงศ์สิริฉัตรชัย ร่วมงาน ที่โรงแรมรอยัลริเวอร์

ฉลองสาขาใหม่ อุสรา ยงปิยะกุล จัดงานฉลองเปิดร้าน Topshop สาขาที่ 8 โซน เลดี้ บูติค พารากอน ดีพาร์ทเมนท์ สโตร์ สยามพารากอน โดยมี พาเมลา แทน โลรองท์ เชมลา พิมพิศา จิราธิวัฒน์ ณฐพร เตมีรักษ์ กัญญาวีร์ สองเมือง และ ณัฐวัฒน์ สุทรพงศ์ ร่วมงาน

มอบทุน ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา รองประธานมูลนิธิยุวสถิรคุณ เป็นประธานในพิธีมอบ ทุนเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 6 โดยมี ท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ การัณย์ ศุภกิจวิเลขการ โสทิดา สร้างการนอก และ วรรณวิมล ศุภประเสริฐ ร่วมงาน ที่สำานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

สุขสันต์ วันเกษียณ สุระชัย เอี่ยมวชิรสกุล ผู้อำานวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เป็นประธานในงาน “สุขสันต์ วันเกษียณ” โดยมี คมสัน โชติประดิษฐ์ ยุกต์ จารุภูมิ นิพนธ์ เทียวพานิช และ สุริยะ สาเอี่ยม ร่วมงาน ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

เปิดตัว 50 หนุ่มคลีโอ ภัสสรกรณ์ จิราธิวัฒน์ ธัชหทัย ธรรมประภาส และ สุพิชา สอนดำาริห์ จัดงานเปิดตัว “50 หนุ่มโสดคลีโอ The Cleo 50 Most Eligible bachelor 2016” โดยมี ธนพงษ์ จิราพาณิชกุล และ ทศพล หมายสุข ร่วมงาน ที่เดอะ เฮ้าส์ สาทร

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.