อยากได้รถไฟฟ้าสายสีทอง แต่ไปสร้างที่อื่น

Daily News Thailand - - กทม.-จราจร -

ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการ บริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหา ริมทรัพย์ไทย เขียนมาเรื่อง อยากได้รถไฟฟ้า สายสีทอง แต่ไปสร้างที่อื่น มาให้พิจารณาครับ

เห็นทีมเศรษฐกิจรัฐบาลอยากสร้างรถ ไฟฟ้าสายสีทองเหลือเกิน จนออกมาเป็นมติ ครม. ทั้งที่ภาคเอกชนก็เสนอจะขอสร้างเองด้วย ซำ้าจึงขอเสนอรัฐบาลสร้างแบบเดียวกับรถไฟฟ้า สายสีทองในบริเวณอื่นที่จะเกิดประโยชน์กว่า

รถไฟฟ้าสายสีทองจะสร้างเป็นแบบ Light Rail หรือรถไฟฟ้ามวลเบา สร้างเร็ว สร้าง ง่าย ราคาถูกกว่ารถไฟฟ้าบีทีเอส ในแง่หนึ่งอาจ เป็นแบบรางเดี่ยว จึงมีชื่อเรียกอีกชื่อว่า Mono Rail ในกรุงเทพมหานคร ยังมีพื้นที่ที่พึงสร้างแบบ นี้อีกหลายแห่ง ได้แก่ ถนนทหาร-ประดิพัทธ์สุทธิสาร-ลาดพร้าว 64 หรืออาจสร้างคร่อมบน คลองบางซื่อ ซึ่งตั้งอยู่ทางด้านเหนือของถนนข้าง ต้นแทนเพื่อประหยัดค่าเวนคืนและปัญหาการ จราจรระหว่างการก่อสร้าง

อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ-ถนนสามเสน โดย คร่อมบนคลองสามเสน เพื่อเชื่อมต่อรถไฟฟ้า บีทีเอส กับรถไฟฟ้าสายบางซื่อ-ราษฎร์บูรณะ สายอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ-คลองสามเสน-ถนน รามคำาแหง เพื่อเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าบีทีเอส และ สายอื่น ๆ ระหว่างทาง

สายเทเวศร์-หัวลำาโพง โดยสร้างเลียบ ถนนกรุงเกษมโดยรักษาคลองผดุงกรุงเกษมเอา ไว้ ซึ่งเป็นการเชื่อมต่อรถไฟฟ้าสายบางซื่อ- ราษฎร์บูรณะ กับรถไฟฟ้าสายสีม่วงที่เทเวศร์ สีนำ้าเงินที่หัวลำาโพง เป็นต้น

สายช่องนนทรี-สวนพลู-ถนนจันทน์เจริญกรุง-สี่พระยา-พญาไท โดยเชื่อมระหว่างรถ ไฟฟ้าบีทีเอส ที่สถานีช่องนนทรี กับพื้นที่ปิดล้อม ถนนสวนพลู ถนนจันทน์ ถนนเจริญกรุง บางรัก สี่พระยา ตรงออกสู่ถนนพญาไทถึงสถานีรถไฟฟ้า บีทีเอส ที่สยาม สายสุขุมวิท 39-แสนแสบสุขุมวิท 55 เชื่อมกับระบบรถไฟฟ้าบีทีเอส 2 สถานีคือสถานีพร้อมพงษ์และสถานีทองหล่อ

สายคลองเตย-พระรามที่4-สุขุมวิท 69 เพื่อเชื่อมต่อรถไฟฟ้าใต้ดินกับรถไฟฟ้าบีทีเอส อุดมสุข-อ่อนนุช โดยเป็นการเชื่อมสถานีรถไฟ ฟ้าบีทีเอส 2 สถานี คือ สถานีอุดมสุข ไปตาม ถนนอุดมสุข ถึงสวนหลวง ร.9 และออกสู่ถนน อ่อนนุช เชื่อมกับสถานีอ่อนนุช ทั้งนี้ต้องมีข้อ กำาหนดให้สามารถสร้างอาคารพักอาศัยรอบ ๆ สวนหลวง ร.9 ได้ แต่ละวันผู้ใช้สวนหลวง ร.9 ส่วนมากเป็นผู้ที่ไปใช้บริการที่ไปออกกำาลังกาย เป็นประจำาเป็นส่วนใหญ่

ถ้าเป็นไปได้รัฐบาลควรจะให้สัมปทาน ให้ภาคเอกชนมาสร้างคนละเส้นสองเส้นไป เลย แต่ให้ใช้ระบบเดียวกัน รัฐบาลจะได้ค่าสัมปทาน ประชาชนจะได้รถไฟฟ้าไว้ใช้ ภาคเอกชนก็จะ ได้กำาไรจากการเดินรถ.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.