บรณาการ6หน่วย

Daily News Thailand - - หน้าหนึ่ง -

บูรณาการ 6 หน่วยงานจัดระเบียบ รถแท็กซี่จอดกีดขวางหน้าสนามบิน ดอนเมืองแก้ปัญหา

ระบายน า้�...

ประตูระบายนำ้า จุฬาลงกรณ์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี เร่งระบายนำ้าแบบซูเปอร์ไฮเวย์ ด้วยเครื่องสูบนำ้าขนาดใหญ่ โดย สูบออกประตูระบายนำ้าเพื่อออก สู่แม่นำ้าเจ้าพระยาอีกครั้ง ทั้งนี้ หากฝนไม่ตกลงมาอย่างหนักอีก คาดว่านำ้าคงไม่ท่วม จ.ปทุมธานี แน่นอน (ข่าวหน้า 13)

ลงพื้นที่...

พล.ต.สนิธชนก สังขจันทร์ ผบ.มทบ.11 นำาคณะลงพื้น ที่จัดระเบียบและแก้ไขปัญหารถแท็กซี่สาธารณะบนถนนวิภาวดีฯ บริเวณหน้าท่าอากาศยานดอนเมืองตามนโยบายของรัฐบาล ให้แก้ไข ปัญหาจราจรในพื้นที่กรุงเทพฯ ที่สร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชน

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.