โอรับนคผ่านละนพ3พัร้อนมบาเพท ย์

Daily News Thailand - - หน้าหนึ่ง -

เกษตรกรเกือบ 3 ล้านคนได้เฮ ครม. ควักเงิน 6.5 พันล้าน จ่ายให้เกษตรกรที่มีรายได้แค่ปีละ 3 หมื่นบาท ได้คนละ 3 พันบาท

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.