สังคมยังคลางใจเมื่อได้ค า�ตอบไม่ตรงค า�ถาม

Daily News Thailand - - การเมือง -

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เรื่องการรักษาความสงบเรียบร้อยในบ้านเมือง ผ่อง” พล.อ.ปรีชา โอชา “ไม่ท�า จันทร์ “การขัดกันแห่งผล อะไรไม่เหมาะสมแน่” “พี่ตู่” “ผลประโยชน์ทับซ้อน”

ประโยชน์” “ยัง ไม่ได้รับคา�ตอบที่ตรงใจ”

“ฝายแม่ “ได้ใจ”

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.