“ประชุมระดับชาติ ด้านการอาสาสมัคร ครั้งที่

Daily News Thailand - - ภาพ-ข่าวสังคม -

2” ร่วม ฟังปาฐกถาพิเศษ “งานอาสาสมัคร กับการพัฒนาอย่างยั่งยืน” โดย ณ มหา วิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ .......... 14.00 น. นักวิชาการด้านผู้สูง วัย นายกสมาคมบ้านปันรัก จัดงาน แถลงข่าวเปิดตัวกิจกรรม 5 ส. เคล็ด (ไม่ลับ) สร้างสุขหลังเกษียณ ที่มูลนิธิบ้านอารีย์ ถนนพหลโยธิน .......... แนะนำาหนังสือ... ชวนแต่งบ้านด้วยสีสนิม, เปิดจุดอ่อนแชร์ ..........

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.