ลดภาษีหนนลงทน3จว.ใต้ ออกกฎหมาย3ฉบับรองรับ

Daily News Thailand - - เศรษฐกิจ -

เหรียญสหรัฐ ยูโร ปอนด์สเตอร์ลิง เยน (ต่อ100 เยน) เหรียญฮ่องกง ริงกิต เหรียญสิงคโปร์ (บาท/นา้�หนักบาท) (เหรียญ/เอานซ์) (เหรียญ/เอานซ์) ที่มา : ธนาคารกสิกรไทย อัตราเเลกเปลี่ยนประจำาวันที่ 27 ก.ย. 2559 เบนซิน 95 แก๊สโซฮอล์ 91 เเก๊สโซฮอล์ 95 เเก๊สโซฮอล์ อี20 ดีเซล 34.1600 38.1591 43.3724 33.8780 4.3338 7.7475 24.9405 21,800.00 1,334.88 1,334.88 34.8800 39.6100 46.6525 35.7950 4.5763 8.6350 25.7483 21,900.00 1,335.03 1,335.03 21,406.00 21,900.00 (ไม่รวมค่ากา�เหน็จ) 31.96 24.58 24.85 22.34 23.29

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.