ศธ.ไล่บี้คดีทุจริตชงสอบวินัยข้อสอบครูรั่ว

Daily News Thailand - - การศึกษา -

พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ สูงกว่ามรกต

สีเขียวแบบ “เขียวมรกต” ซึ่งหาที่ เปรียบไม่ได้นี่เอง คำาว่า เขียวมรกต จึงมักนำามา ใช้บ่งบอกลักษณะสีของสิ่งอื่น ๆ ที่มีสีเขียว เหมือนกับพลอยชนิดนี้ด้วย ที่มีสีเขียวเพราะ มีโครเมียมปน บางครั้งอาจมีวาเนเดียมหรือมีทั้ง ๒ ชนิด ในแร่ตระกูลนี้ มรกตเป็นพลอยชนิด เดียวที่มีเนื้อส่วนประกอบของโครเมียมปน เป็น ข้อแตกต่างอย่างหนึ่งจากแร่เบริลชนิดที่มีสีเขียว แบบธรรมดาซึ่งไม่มีโครเมียมปน โดยปรกติ สีของมรกตจะมีความทนทานต่อแสงแดดและ ความร้อนสูง ประมาณ ๗๐๐-๘๐๐ องศาเซล เซียส นอกจากพบมรกตได้ที่ประเทศโคลอมเบีย แล้ว ยังสามารถพบมรกตได้ที่ประเทศบราซิล ซิมบับเว แอฟริกาใต้ เป็นต้น ในประเทศไทย พบแร่เบริลในสายเพกมาไทต์ที่ให้แร่ดีบุกที่ จังหวัดเชียงใหม่ ราชบุรี และตาก แต่มีสีเขียว อ่อนและเขียวอมฟ้าอ่อน ๆ มักมีรอยแตกและ เนื้อค่อนข้างขุ่น

ข้อมูลของมรกตยังมีอีกมากมาย แต่ ผู้เขียนเลือกมาเสนอเพียงบางเนื้อหาเท่านั้น หากผู้อ่านสนใจศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม เกี่ยวกับมรกต เช่น ส่วนประกอบทางเคมี มลทิน มรกตจากแหล่งต่าง ๆ สามารถอ่านได้ที่ สารานุกรมไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน เล่มที่ ๒๒ (พ.ศ. ๒๕๓๒-๒๕๓๓).

อัญชนา ไพจิตรหทัย

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.