เพชรอู่ทองฟิตดีกว่าแก้วกังวาน ซุปเปอร์บอลจะชนะบางพลีน้อย

Daily News Thailand - - กีฬา -

ศึก ส.สม หมาย วันนี้พฤหัสบดี 29 ก.ย. ที่เวทีราช ดำา เนิ น สมิงขาว ชี้แนะไว้ดังนี้

รักเต็มร้อย ส.จ.วิชิตแปดริ้ว (แพ้คะแนน วันชัย เกียรติหมู่ 9 ร.ด.น.) เหลี่ยมจับ ในดีจะชนะ ดอกไม้แดง เจ.เอส.พี. (แพ้คะแนน เรืองเดช ศักด์ิวิเชียร ร.ด.น.) 112 ปอนด์

เพชรบ้านแขก ส.สมหมาย (ชนะคะแนน เพชรสีนิล คงชู ช่วย ร.ด.น.) ทรหดเก๋าเกมกว่าจะชนะ เคน ม.อันดามัน (ชนะคะแนน สิงห์ราชสาส์น ส.จ.วิชิตแปดริ้ว ร.ด.น.) 118 ปอนด์

สราวุธ ส.จ.วิชิตแปดริ้ว (ชนะคะแนน รุ้งนารายณ์ ม.รัตน บัณฑิต ร.ด.น.) มวยซ้ายเตะหนักต่อยแรงเชิงดีจะชนะ ฉมวกเพชร ลูกพระบาท ยืนระยะเป็นรอง (ชนะคะแนน หยกมรกต ว.สังข์ประไพ อ้อมน้อย) 113 ปอนด์

ชัย ส.จ.ต้อยแปดริ้ว (ชนะคะแนน คชสาร ว.วิวัฒนานนท์ ร.ด.น.) เตะถีบคล่องเชิงเป็นรองจะแพ้ แสนวังชัย เจ.เอส.พี. (ชนะ คะแนน ลมทะเล ศิษย์ซ้ออึ่ง ร.ด.น.) 127 ปอนด์

เพชรนำ้างาม อ.ขวัญเมือง (ชนะคะแนน หรั่งขาว ว.สังข์ ประไพ ร.ด.น.) ครบเครื่องเชิงดีมั่นคงกว่าจะชนะ เพชรดำา เพชรยินดี อะคาเดมี่ ท้าย ๆ (ชนะคะแนน มานะศักด์ิ ปิ่นสินชัย ร.ด.น.) 124 ปอนด์

ซุปเปอร์บอล ตี๋เมืองเลย (ชนะคะแนน บางพลีน้อย 96 ปีนัง รังสิต) มวยซ้ายเตะต่อยแรงกว่าจะชนะ บางพลีน้อย 96 ปีนัง ทรหดเชิงดีท้าย ๆ (แพ้คะแนน ซุปเปอร์บอล ตี๋เมืองเลย รังสิต) 129 ปอนด์

เพชรอู่ทอง อ.ขวัญเมือง (ชนะคะแนน บางพลีน้อย96 ปีนัง ร.ด.น.) เตะถีบคล่องเหลี่ยมเชิงดีเก๋ากว่าจะชนะ แก้วกังวาน พลิ้ววาโย เหลี่ยมจับในเป็นรอง (ชนะคะแนน องค์บาก ศิษย์สารวัตรเสือ รังสิต) 129 ปอนด์

เพชรโพธ์ิทอง ช.พราน44 (ชนะน็อกยก 4 จ้าวพายุ ต.เพชร ตะวัน ร.ด.น.) ทรหดจะชนะ ศุกร์หนึ่ง สิงห์ป้อมปราบ (แพ้คะแนน จอมทอง เกียรติวิสุทธ์ิ ล.พ.น.) 117 ปอนด์

เพชรสีนิล ส.สมหมาย (แพ้คะแนน กฤษณะ สิงห์ป้อมปราบ ร.ด.น.) ฟิตดีแข็งกว่าจะชนะ เพชรพลังชัย ศิษย์เจ๊เหมียว (ชนะน็อก ยก 4 เหล็กเพชร ส.แสงเดือน ร.ด.น.) 112 ปอนด์

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.