ſ “วีระ”เย้ยข่าวบรรดาบิ๊กคสช.

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1 -

สำาหรับความเห็นเกี่ยวกับการปราบ ทุจริต ที่มหาวิทยาลัยรังสิต นายวีระ สมความ คิด เลขาธิการเครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัป ชั่น (คปต.) กล่าวถึงร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยความ ผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ ส่วนบุคคลและผลประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ.... หรือที่เรียกว่า กฎหมายสามชั่วโคตร เพื่อจัดการ ข้าราชการ นักการเมืองมีผลประโยชน์ทับซ้อน ว่า ไม่เชื่อว่าจะปราบทุจริตได้ผลดี แต่ก็ดีกว่า ไม่มี เคยได้ยินนักการเมืองพูดกันว่าคณะ กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่ง ชาติ (ป.ป.ช.) มีจำานวนน้อยในขณะที่คดีทุจริต เป็นหมื่น ๆ คดี กว่าจะตัดสินก็ใช้เวลาหลายปี พวกเขาจึงกล้าเสี่ยง เพราะผลตอบแทนนั้นคุ้ม ค่า กฎหมายนี้จึงไม่ใช่สูตรสำาเร็จที่บอกได้ชัด ว่าลดปัญหาคอร์รัปชั่นได้ทันที เหมือนอย่างร่าง รัฐธรรมนูญที่ผ่านประชามติ ถูกชูว่าเป็นฉบับ ปราบโกง แต่ขณะนี้เรื่องที่เกิดขึ้นกับบรรดาบิ๊ก คสช. เช่นข่าวของครอบครัวน้องชายนายก รัฐมนตรี ที่แสดงถึงความไม่ชอบมาพากลก็ไม่ ได้มีการปฏิบัติตรวจสอบอย่างจริงจัง แต่จนบัดนี้ผมก็ยังไม่ได้รับหนังสือดังกล่าว อย่างนี้แล้วจะให้ผมเชื่อมั่นได้อย่างไร เพราะ คดีที่เกี่ยวข้องกับบิ๊ก คสช. ถูก ป.ป.ช. ตีตก หมด” นายวีระ กล่าว

นายวีระกล่าวต่ออีกว่า มี ป.ป.ช. อย่าง น้อย5 คนพยายามถอนฟ้องคดีสลายการชุมนุม ของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย (พธม.) เมื่อ 7 ต.ค. 51 ซึ่งมีผู้เกี่ยวข้อง อาทิ พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ อดีตรองนายกฯ นาย สมชาย วงศ์สวัสด์ิ อดีตนายกฯ พล.ต.อ.พัชร วาท วงษ์สุวรรณ อดีต ผบ.ตร. น้องชาย พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ และ รมว. กลาโหม ทั้งที่เรื่องเข้าสู่ศาลฎีกา ซึ่งจะต้องเข้า สู่กระบวนการไต่สวน ดังนั้นจะเห็นได้ว่าอะไร ที่เกี่ยวข้องกับ คสช. จะถูกละเว้น หากยัง ปฏิบัติหน้าที่เช่นนี้ ป.ป.ช. ก็อาจถูกยื่นถอด ถอนได้ ฝ่ายการเมืองกล่าวหา ป.ป.ช. ว่าเลือก ปฏิบัติ ขนาดตนไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง ก็ยังรู้ สึกเช่นนั้น ฝ่ายที่คุณไปแย่งอำานาจมากลับถูก ไล่บี้ในขณะเดียวกันก็นิ่งเฉยกับคนใกล้ตัวซึ่ง ประชาชนคนมีใจเป็นธรรมเขาก็มองเรื่องนี้ออก บ้านพักราชการอย่างไร นายวีระ กล่าวว่า เป็น เรื่องไม่สมควรที่จะพูดเช่นนั้น เพราะเป็น ถึงรองนายกฯ ฝ่ายกฎหมาย ถือเป็นการชี้นำา ซึ่งที่จริงควรตอบสื่อเพียงว่าขณะนี้เรื่องดัง กล่าวอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง ให้หน่วยงานนั้นทำาหน้าที่ไป การ แสดงความเห็นของนายวิษณุหลายครั้งทำาให้ ประชาชนไม่สบายใจ และหมดความเชื่อถือใน นโยบายปราบโกงของ คสช.เอง การที่ พล.อ. ปรีชาปฏิเสธไม่รู้เรื่องที่ลูกชายตั้งบริษัท หรือ อ้างว่าลูกชายบรรลุนิติภาวะแล้วไม่เกี่ยวข้อง กัน ถามกลับว่าเรื่องถ้าพ่อไม่เป็นทหารจะตั้ง บริษัทในค่ายได้ไหม แล้วเด็กจบใหม่จะมีทุน 500,000 จดทะเบียนจากไหน ส่วนที่นายก รัฐมนตรีพูดทีเล่นทีจริงว่าจะตรวจสอบคนที่ ชอบร้องเรียนเรื่องทุจริตนั้น เห็นว่า พฤติกรรม ดังกล่าวขัดแย้งกับท่าทีของการปราบทุจริต นายกฯ เองเป็นถึงประธานคณะกรรมการต่อ ต้านทุจริตกลับพูดเช่นนี้ ขอให้ประชาชนเป็น หูเป็นตา และรณรงค์ให้ตรวจสอบทุจริต แต่ กลับมาข่มขู่ผู้ที่หวังดี ก็ทำาให้คนเหล่านั้น ถอย กลายเป็นการทำาลายความน่าเชื่อถือ นโยบายปราบคอร์รัปชั่น อัยการสำานักงานคดีอาญา ได้ชี้แจงกรณีที่ ได้แชร์ข้อความลงเฟซบุ๊กส่วนตัววิจารณ์ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่แสดงออกความ ไม่พอใจกรณีนายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ คณะ ทำางานฝ่ายกฎหมายพรรคเพื่อไทย และนายศรี สุวรรณ จรรยา เอ็นจีโอ ร้องให้มีการสอบสวน พล.อ.ปรีชา จันทร์โอชา ใช้ประโยชน์ราชการ หลายเรื่อง และพูดในทำานองจะตรวจสอบ คนมาร้องบ้าง ว่า สิ่งที่ตนเขียนในเฟซบุ๊ก ส่วนตัว เป็นการแสดงความคิดเห็นตามหลัก กฎหมายว่าหากมีกล่าวหาใด ๆ ว่า น่าจะมีการ กระทำาผิดอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้น จะต้องให้มีการ ตรวจสอบในเบื้องต้นก่อนแม้บุคคลนั้นไม่ใช่ ผู้เสียหายแต่ได้ร้องเรียนเพื่อให้เจ้าพนักงาน สอบสวนว่า เรื่องดังกล่าวเป็นความผิดหรือ ไม่ ก็ทำาได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา ความอาญาที่ถือการกล่าวหานั้นเป็นคำากล่าว โทษ การกระทำาของนายเรืองไกร และนาย ศรีสุวรรณ ถือเป็นหน้าที่หนึ่งของพลเมืองดี ที่เชื่อว่าอาจมีการกระทำาผิดทางอาญา ก็เหมือน การจับกุมปราบปรามยาเสพติด ดังนั้น ตน เห็นว่าควรต้องให้มีการตรวจสอบก่อน ใน ความเป็นผู้นำาของ พล.อ.ประยุทธ์ ต้อง ระมัดระวังด้วย

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.