แกะโจทย์ม.44เปิดทาง‘นายกฯคนนอก’

Daily News Thailand - - การเมือง -

ท็อป บู๊ต โยนโจทย์ออกมาเขย่าขวัญนักการเมือง ระลอก แล้วระลอกเล่า ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการออกแบบ เลือกตั้งใหม่ โดยให้เป็นแบบสัดส่วนผสม ทอน พรรคใหญ่ ไม่ให้กุมอ �า นาจผูกขาดทางรัฐสภาเพียง พรรคเดียว ให้เป็นปัญหาอย่างที่ผ่านมา และยังมี ประเด็นเซตซีโร่พรรคการเมืองเข้ามาให้นักการเมือง หนาว ๆ ร้อน ๆ ออกมาเต้นกันเป็นทิวแถว ว่าไม่ เห็นด้วย

และล่าสุดบรรดาเหล่านักการเมืองต้องเกิด อาการแน่นอกขึ้นมาทันที และต้องร้องแรกแหก กระเชอ ไม่เห็นด้วยตามที่มีการแปลความ

ผ่านคา�พูดของเนติบริกร อย่าง “วิษณุ เครือ งาม” รองนายกรัฐมนตรี ด้านกฎหมาย ที่ออกมาแปล ความ ค�าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ที่ส่งกลับร่าง รัฐธรรมนูญให้นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานกรรมการ ร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) และคณะไปปรับแก้เนื้อหา บทเฉพาะกาลใหม่ ให้สอดคล้องกับค�าถามพวงที่ ผ่านประชามติ ใน 2 ประเด็น ให้สอดคล้องกันตาม รัฐธรรมนูญชั่วคราว

แบบเสียงดังฟังชัด ว่า คา�วินิจฉัยของศาลรัฐ ธรรมนูญ เกี่ยวกับคา�ถามพ่วงประชามติ ที่กรรมการ คนนอกภายในเวลา 5 ปี” หากรัฐสภายังไม่สามารถเลือกนายกฯได้ก็ ต้องเลือกไปเรื่อย ๆ รัฐธรรมนูญบางฉบับ ระบุว่า จะ ต้องเลือกนายกฯให้ได้ภายใน เวลาที่ก�าหนด แต่เมื่อ เลือกไปสักระยะ 5-6 เดือน แล้วสังคมต้อง ยอมรับว่า เมื่อตกลงกัน ไม่ได้แสดงว่า มีปัญหา บางอย่างเกิดขึ้น กับบ้านเมือง

ดังนั้นวิธีแก้ปัญหาตามรัฐธรรมนูญ คือ “การ ยุบสภา” โดย รัฐบาลท็อปบู๊ต เพราะรัฐธรรมนูญ เขียนไว้ ว่า ให้รัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่ง ชาติ (คสช.) อยู่ไปจนถึงมีคณะรัฐมนตรี (ครม.) ชุด ใหม่ที่ถวายสัตย์ปฏิญาณและเข้าปฏิบัติหน้าที่ โดยที่ มาตรา 44 ยังคงมีผลอยู่ อ.วิษณุ ยังออกตัวด้วยว่า ไม่ได้เปิดประเด็น “ยุบสภา” แต่เมื่อมีการถามว่า

? พร้อมกับชี้ ให้เห็นทางออกก่อน ที่จะไปถึงปลายอุโมงค์ ว่า ถ้าเลือกไม่ได้แสดง ว่า ประชาชนหรือผู้แทนของเขาไม่พอใจที่จะให้มี รัฐบาล ว่า ให้

ถึงแม้การเลือกนายกฯ ไม่มีกา�หนดเวลา แต่ ต้องดูตามความเหมาะสม จึงต้องช่วยกันเลือกให้ได้ ก็จะหมดเรื่อง ถ้าเลือกตั้งแต่รอบแรกตามบัญชีที่ พรรคการเมืองเสนอยิ่งวิเศษที่สุด”

เป็นการกล่าวทิ้งท้ายแบบไม่ปกปิดพร้อม ชี้นา�ทาง ให้พวกนักการเมืองอย่ามีปัญหา โดยเฉพาะ พวกที่มีอาชีพนักการเมือง “จะยอมตกงานอีกยาว หรือจะยอมมีนายกฯคนนอก” ตามที่ ท็อปบู๊ต ปู ทางไว้.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.