กาญจนบุรีจัดกีฬานักเรียนอปท. รอบคัดเลือกภาคกลาง-พัฒนาเด็กในท้องถิ่น

Daily News Thailand - - ภูมิภาค-ปกครองท้องถิ่น -

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ ดร.เบญจวรรณ เปรมประยูร นายกเทศมนตรีเมือง กาญจนบุรี พร้อมด้วย นายสมหวัง ปุณญถิร วาณิชย์ รองนายกเทศมนตรีเมืองกาญจนบุรี นาย ภูวณัฏฐ์ ธนธัญเกียรติ์ ผู้อา�นวยการกลุ่มงานส่ง เสริมการศึกษานอกระบบ นายประสิทธิ์ หินอ่อน ปลัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี แถลงข่าวการจัดการ แข่งขันกีฬานักเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แห่งประเทศไทย รอบคัดเลือกภาคกลาง ครั้งที่ 34 ประจา�ปีการศึกษา 2559 โดยมี ดร.ธีระชัย ชุติมันต์ รองนายกเทศมนตรีเมืองกาญจนบุรี นา� สมาชิกสภาฯ และหัวหน้าส่วนราชการ สังกัด เทศบาลเมืองกาญจนบุรี ร่วมงานที่ศาลา 60 พรรษามหาราช อ.เมืองกาญจนบุรี

ดร.เบญจวรรณ นายกเทศมนตรีเมือง กาญจนบุรี เปิดเผยว่า นับเป็นโอกาสอันดียิ่งอีก ครั้งหนึ่ง ที่เทศบาลเมืองกาญจนบุรี ได้รับเกียรติ จากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (สถ.) กระทรวงมหาดไทย ให้เป็นเจ้าภาพในการจัดการ แข่งขันกีฬานักเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แห่งประเทศไทย ประจา�ปีการศึกษา 2559 “เมือง กาญจน์เกมส์ 2016” ระหว่างวันที่21-30 ตุลาคม 2559 ณ สนามกีฬาสวนสมเด็จพระญาณสังวรฯ และสนามการแข่งขันต่าง ๆ ทั้งในเขต และนอก เขตเทศบาล โดยมีการแข่งขันกีฬาบังคับ11 ชนิด กีฬา รุ่นอายุ 12, 14, 16 และ 18 ปี ทั้งประเภท ชายและหญิง ได้แก่ วอลเลย์บอลในร่ม วอลเลย์ บอลชายหาด เซปักตะกร้อ ฟุตบอล ฟุตซอล เทเบิลเทนนิส แบดมินตัน เปตอง หมากรุก หมากฮอส และกรีฑา นอกจากนี้ยังมีการแข่งขัน กีฬาสาธิตอีก 1 ประเภท ได้แก่ บาสเกตบอล ทั้ง ประเภทชาย หญิง ซึ่งมี อปท.56 แห่ง ส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขัน รวมทั้งสิ้นกว่า 5 พันคน

นายกเทศมนตรีเมืองกาญจนบุรี เปิดเผย อีกว่า การจัดการแข่งขันกีฬาของนักเรียน อปท. เป็นกิจกรรมที่ได้ดา�เนินการมาอย่างต่อเนื่อง จาก ความร่วมมือกันของ กรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น และ อปท.ทั่วประเทศ เพื่อให้กีฬา เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเด็กและเยาวชนใน ท้องถิ่นให้มีความพร้อมทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา เพราะเด็กและ เยาวชนนั้น เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ายิ่งต่อการ พัฒนาประเทศให้เข้มแข็ง และทัดเทียมกับนานา อารยประเทศ.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.