อบจ.นครปฐมเปิดโรงเจให้กินฟรีตลอดเทศกาล

Daily News Thailand - - ภูมิภาค-ปกครองท้องถิ่น -

ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) นครปฐม เมื่อเร็ว ๆ นี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัด นครปฐม และข้าราชการ จัดประกอบอาหารเจให้ กับประชาชนได้รับประทานฟรี เนื่องในเทศกาล กินเจ ตั้งแต่วันที่ 1-9 ตุลาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 11.00-18.30 น. โดยมี นายกองโท พเยาว์ เนียะ แก้ว อดีตนายก อบจ.นครปฐม ร่วมกิจกรรมด้วย ทั้งนี้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิง ถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2559 และในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 84 พรรษา พร้อมกันนี้ได้ตั้งโต๊ะให้ทุกคนได้ร่วมลงนามถวาย พระพรด้วย อีกทั้งเพื่อสืบสานประเพณีถือศีลกินผัก ของบรรพบุรุษ และช่วยสนับสนุนให้ชาวนครปฐม ได้ร่วมกันรักษาศีล เจริญภาวนา ชา�ระล้างจิตใจให้ บริสุทธิ์ และละเว้นการบริโภคเนื้อสัตว์

ส่วนที่วัดธรรมปัญญารามบางม่วง เฮ็งเส็งยี่ อ.สามพราน จ.นครปฐม พระครูพิสิษฐ์ เถี่ยนบ๊าว หรือ องสรภาณอนัมพจน์ เจ้าอาวาสวัดธรรมปัญญา รามบางม่วง เฮ็งเส็งยี่ อ.สามพราน ได้ร่วมกับ คณะศิษยานุศิษย์ ประกอบพิธีอัญเชิญเทพเจ้า ศักดิ์สิทธิ์ 9 พระองค์ จากวัดบางช้างใต้ เพื่อไป ประดิษฐานที่โรงเจวัดธรรมปัญญารามบางม่วง ให้ สาธุชนพี่น้องชาวจีน และชาวไทยเชื้อสายจีนได้สัก การะ เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในเทศกาลกินเจ ตามความเชื่อของบรรพบุรุษ และถือเป็นประเพณี ปฏิบัติต่อเนื่องกันมาทุกปี ในโอกาสนี้ได้อัญเชิญ เทพเจ้า ไปรอบตลาดสามพราน ให้ชาวสามพราน ได้สักการะ โดยมีญาติธรรมที่ศรัทธาตั้งโต๊ะบูชา และแลกธูป นา�กลับเข้าบ้านเพื่อเป็นสิริมงคล ก่อนจะอัญเชิญเทพเจ้ากลับไปประดิษฐานที่โรง เจวัดธรรมปัญญารามบางม่วง พร้อมกันนี้ได้ปรุง อาหารเจให้กับสาธุชนได้รับประทาน ตั้งแต่วันนี้ ถึง 10 ตุลาคม 2559 และทุกคืนเวลา 19.00 น. เป็นต้นไป จะมีพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.