แลงเขยิบนำ�กอล์ฟฮ�น�แบงก์

Daily News Thailand - - กีฬา -

ศึกกอล์ฟแอลพีจีเอ ทัวร์ ร�ยก�ร แอลพีจีเอ เคอีบี ฮ�น� แบงก์ แชมเปี้ยนชิพ ชิงเงินร�งวัลรวม 2 ล้�นดอลล�ร์ สหรัฐ (ร�ว 72 ล้�นบ�ท) ที่สน�มสก�ย 72 กอล์ฟ คลับ โอเชี่ยน คอร์ส ระยะ 6,364 หล� พ�ร ์ 72 ในเมืองอินชอน เก�หลีใต้ หลังจบรอบ 2 เมื่อวันศุกร์ที่ผ่�นม�

บริตต�น ย์ี แลง โปรช�วอเมริกัน หวดอีเกิ้ลที่หลุม 15 พ�ร์ 4 บวกกับอีก 5 เบอร์ดี้ มีเพิ่มอีก 7 อันเดอร์พ�ร์ 65 สกอร์รวม 10 อันเดอร์พ�ร ์ 134 เขยิบขึ้นเป็นผู้นำ�เดี่ยว ต�มด้วย อลิสัน ลี เพื่อนร่วมช�ต ิ ที่เป็นผู้นำ�รอบแรก ได้ม�อ กี 2 อันเดอร์พ�ร์ 70 สกอร์รวม 9 อันเดอร์พ�ร์ 135 หล่นม�อยู่ที่ 2 เดี่ยว ต�มผู้นำ�แค่สโตรกเดียว

ด้�น คริสตี เคอร์ จ�กสหรัฐ หวด 7 อันเดอร์พ�ร ์ 65 เท่�ก บั ป�ร ค์ ซอง ฮยอน จ�กเก�หลีใต้ สกอร์รวมเท่�ก นั 7 อันเดอร์พ�ร์ 137 อยู่ที่ 3 ร่วม รองลงม� คิม อิน คยอง จ�กเก�หลีใต้ ที่ได้แชมป์ที่จีน เมื่อ 2 สัปด�ห ก่์ อน สกอร์รวม 6 อันเดอร์พ�ร์ 138 อยู่ที่ 5 ร่วมกับ ค�ร นิ อิเชอร์ จ�กฝรั่งเศส

ผลง�นคนอื่นที่น่�สนใจ ฮ� น� จ�ง เจ้�ของแชมป์ที่ไต้หวัน สัปด�ห ที่์แล้ว สกอร์รวม 3 อันเดอร์พ�ร์ 141 ที่ 16 ร่วม และ ลิเดีย โค มือ 1 โลกช�วนิวซีแลนด์ เริ่มคืนฟอร์มหลังตีเกิน 3 โอเวอร์พ�ร์ 75 ในวันแรก ด้วยก�รตี 3 อันเดอร์พ�ร์ 69 สกอร์รวมอีเวนพ�ร์ 144 อยู่ที่ 33 ร่วม

สำ�หรับส�วไทย “โปรโม” โมรีย� จุฑ�นกุ�ล 1 โอเวอร์พ�ร ์ 145 ที่ 39 ร่วม, “โปรเม” เอรีย� พ�ร ์ 146 ที่ 47 ร่วม, “โปรแหวน” พรอนงค์ เพชรลำ้� 4 โอเวอร์พ�ร ์ 148 ที่ 60 ร่วม

ส่วนก�รแข่งขันกอล์ฟ ยูโรเปี้ยน ทัวร์ ร�ยก�ร บริติช ม�สเตอร์ส ซัพพอร์ตเท็ด บ�ย สก�ย สปอร์ตส์ ที่สน�มเดอะ โกรฟ ระยะ 7,121 หล� พ�ร์ 71 ในแคว้นเฮร์ตฟอร์ดเชียร์ ประเทศอังกฤษ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่�นม� เป็นก�รแข่งขันในรอบ แรก ผลปร�กฏว่� มีผู้นำ�ร ว่ มกันหลังจบรอบแรกถึง 4 คน ประกอบด้วย ทอมมี ฟลีทวูด จ�กอังกฤษ, ริช�รด์ สเติร์น จ�ก แอฟริก�ใต้, มิคโก อิลโลเนน จ�กฟินแลนด์ และ ม�รก์ วอร์เรน จ�กสกอตแลนด์ โดยทั้งหมดหวดเข้�ม� 5 อันเดอร์พ�ร ์ 66

ขณะที่ ลี เวสต์วูด โปรช�วอังกฤษ หวด 4 อันเดอร์พ�ร์ 67 เท่�กบั แอนดรูว์ จอห์นสตัน, ลี สลัตเทอรี, เดวิด ฮอร์ซีย์, ริช�รด์ แบลนด์ และ เจมส์ มอร์ริสัน 5 โปรเพื่อนร่วมช�ติ รวมถึง อเล็กซ์ โนเรน จ�กสวีเดน รั้งอันดับ 5 ร่วมกัน ส่วนผลง�นนัก กอล์ฟไทย “โปรอ�รม์” กิรเดช อภิบ�ลรัตน์ และ “โปรช้�ง” ธงชัย ใจดี ทำ�สกอร์ 1 อันเดอร์พ�ร์ 70 เท่�กนั อยู่ที่ 29 ร่วมกับ นักกอล์ฟคนอื่น ๆ อีก 19 คน ขณะที่ “โลม�ยกัษ์” พรหม มีสวัสด์ิ ตีเกินไป 4 โอเวอร์พ�ร์ 75 รั้งอันดับ 105 ร่วม. จุฑ�นกุ�ล 2 โอเวอร์

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.