ถึงจุดสุดยอดบ่อย!!

Daily News Thailand - - กีฬา-บทความ พรีเมียร์ลีก อังกฤษ สนาม : เอติฮัด สเต -

จุดสุดยอดทางเพศหรือ orgasm เป็นการปลดปล่อยความตึงเครียดทางเพศ ที่ สะสมมาอย่างฉับพลันระหว่างวงจรการสนองทาง เพศ ส่งผลให้กล้ามเนื้อหดตัวเป็นจังหวะใน บริเวณเชิงกราน พบทั้งในเพศชายและหญิง การ ถึงจุดสุดยอดจะพบว่ากล้ามเนื้อในหลายบริเวณ ของร่างกายหดเกร็ง รู้สึกเคลิ้มสุดทั่วไป และ บ่อยครั้งมักแสดงอาการเคลื่อนไหวกายและ เปล่งเสียง ระยะหลังความสุดยอดทางเพศ (เรียก ระยะดื้อ) มักเป็นการผ่อนคลายเนื่องจากการ ปล่อยฮอร์โมนออกซิโทซิน และโปรแลกติน ตลอดจนเอนดอร์ฟิน

การถึงจุดสุดยอด ไม่ใช่เรื่องที่ผิดปกติ อะไร หลายคนสามารถถึงจุดสุดยอดได้หลายครั้ง และเกิดในเวลาติด ๆ กัน แต่ก็มีอีกหลายคนที่ อาจจะไม่เคยไปถึงจุดสุดยอดเลยด้วยซำ้า ซึ่งการ ถึงจุดสุดยอดบ่อย ๆ ติดต่อกันหลายครั้งประกอบ ด้วยปัจจัยหลายอย่าง คือ ถ้าคู่ร่วมมีสรีระ ร่างกายที่ได้สัดส่วนและสามารถพาเราไปถึงจุด สุดยอดได้ไวยิ่งขึ้น โดยไม่ใช่มีเพียงแค่อวัยวะเพศ เท่านั้น แต่อาจจะเป็นการกระตุ้นด้วยการสัมผัส ก็สามารถทำาให้ถึงจุดสุดยอดได้หลาย ๆ ครั้ง เช่นกัน

การจะไปถึงจุดสุดยอดสำาคัญที่สุดเห็นจะ เป็นเรื่องของอารมณ์ ซึ่งจะต้องมีอารมณ์ร่วมกัน จึงจะทำาให้การร่วมเพศครั้งนี้ไปด้วยกันได้อย่าง สมดุลราบรื่น เพราะฉะนั้นการเล้าโลมเพื่อกระตุ้น ให้เกิดอารมณ์อย่างที่สุดจะช่วยให้ไปถึงจุดสุด ยอดไปเร็วยิ่งขึ้น การมีเพศสัมพันธ์แต่ละครั้ง ระยะเวลาที่เหมาะสมก็เป็นเรื่องสำาคัญ เพราะ หากปล่อยให้นานเกินไปก็อาจจะทำาให้อีกฝ่าย หมดอารมณ์ได้ พยายามจับจุดให้ได้ว่าช่วงไหน เป็นช่วงที่เหมาะสมที่สุดก็ปล่อยอารมณ์ในช่วงนั้น ทันที อย่าทิ้งไว้นานเพราะเดี๋ยวจะเสียบรรยากาศ ไป แต่เมื่อมีความสุขร่วมกันแล้วไปไม่ถึงจุดสุด ยอดได้ หรือมีหนึ่งคนที่ไปถึงจุดสุดยอดแต่อีกฝ่าย ต้องเดียวดายอยู่คนเดียวที่พบบ่อยคือฝ่ายหญิง ที่มักจะไม่ถึงจุดสุดยอด ลองใช้วิธีสัมผัสจุดจี จุดซี และจุดเอ็นร่วมด้วย เพื่อช่วยให้อีกฝ่ายไป ถึงจุดสุดยอดเช่นกัน เท่านี้คุณก็สามารถไปถึง จุดสุดยอดได้แล้ว

การถึงจุดสุดยอดบ่อย ๆ และติด ๆ กัน มากพบในผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย แต่สำาหรับผู้หญิง ที่ยังไม่เคยไปถึงจุดสุดยอดแม้แต่ครั้งเดียวก็อย่า เพิ่งกังวลใจหรือคิดว่าตนเองผิดปกติไปจากคนอื่น ลองนำาวิธีเหล่านี้ไปใช้ดู ไม่แน่ว่ามันอาจช่วยให้คุณ ไปถึงจุดสุดยอดได้หลาย ๆ ครั้งเลยทีเดียว หญิง บางคนอาจจะช่วยให้ถึงจุดสุดยอดโดยใช้ยาช่วย เป็นครั้งคราว ไม่ต้องให้ฝ่ายชายออกแรง ลุ้น แต่ละครั้งแล้วผิดหวัง ยาที่ใช้ก็เป็นกลุ่มเพิ่มเลือด ไปเลี้ยงจุดจี จุดซี นั่นเอง เป็นไปตามกลไกของ ความพร้อมให้การมีเพศสัมพันธ์ที่เข้าใจและใส่ใจ ความรู้สึกกันและกัน

ท่านใดที่มีปัญหาสมรรถภาพทางเพศที่จะ ต้องขอถามหรือขอคำาแนะนำาปรึกษาให้โทรฯ ได้ ที่เบอร์ 09-9494-3336, 08-5057-6523 และ เว็บไซต์ www.meetdoctoro.com Line ID : droclinic

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.