ศิลปินค่าย

Daily News Thailand - - บันเทิง -

พระบิณฑ์ บรรลือฤทธิ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ช พระบิณฑ์

ตัดสินใจเก็บตัว 1 อาทิตย์ ตย์ จดจำาคำาขานนาคให้ถูกต้อง ระหว่างนั้นก็นั่งดูข่าวของ ของ พระองค์ท่าน จนไปเจอว่าท่านทรงผนวชในวันที่ 22 2 ต.ค. 2499 ก็เลยตัดสินใจบวชวันที่ 22 ต.ค. ตัดสินใจได้แล้วก็ แล้้วก็ โทรฯมาบอกพระอาจารย์ โดยที่ไม่ได้บอกให้ใครรู้ว่า ว่า ’เสียใจได้ แต่อย่าละเลยหน้าที่“สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระบาท จะบวช สอนที่อาตมายึดมาปฏิบัติคือ เรื่องการให้ 70 ครองราชย์ทรงให้พสกนิกรชาวไทยมาตลอด ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ขออนุโมทนา สาธุ. หลักธรรมคำา ปีที่พระองค์ท่าน ให้อาชีพ ให้ชีวิต ’เราจะเข้มแข็ง

ฟองเบียร์-

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.