‘โฟตอน’ ส่งรถ 2 รุ่น เจาะลูกค้า‘พาณิชย์’

Daily News Thailand - - วิถีชีวิต -

โฟตอน ออมาร์ก บริษัท โฟตอน ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำากัด ได้แนะนำารถบรรทุกเพื่อการพาณิชย์ โฟตอน ออมาร์ก ซี และรถตู้ โฟตอน วิว ซีเอส2 สู่ตลาดเมืองไทย รถบรรทุกเล็กโฟตอน ออมาร์ก ซี มาพร้อมเครื่องยนต์ประสิทธิภาพ สูงของคัมมินส์ รหัส ISF ขนาด 2.8 ลิตร ให้ ทั้งสมรรถนะที่เป็นเยี่ยม ปล่อยมลพิษตำ่าผ่าน มาตรฐานมลพิษยูโร 4 และยูโร 5 พร้อมระบบ คอมมอนเรล เทอร์โบ อินเตอร์คูลเลอร์ แบบ 4 สูบ นำ้าหนักเบาได้รับการออกแบบมา เฉพาะสำาหรับรถบรรทุกขนาดเล็ก

ออมาร์กที่นำาเข้ามาจำาหน่ายในประเทศ ไทยนั้นมีให้เลือก 2 รุ่น คือ ออมาร์ก ซี 4W มาพร้อมกำาลังสูงสุด 130 แรงม้า ที่ 3,200 รอบ/นาที แรงบิดสูงสุด 310 นิวตัน-เมตร ที่ 1,600-2,700 รอบ/นาที และ ออมาร์ก ซี 6W มาพร้อมกำาลังสูงสุด 148 แรงม้า ที่ 3,200 รอบ/นาที แรงบิดสูงสุด 360 นิวตัน-เมตร ที่ 1,800-2,700 รอบ/นาที เครื่องยนต์ทำางานควบคู่กับระบบส่งกำาลัง แบบ 5 สปีดของแซดเอฟ ซึ่งเป็นผู้นำาด้าน เทคโนโลยีระบบส่งกำาลังและแชสซีส์ของโลก กล่องชุดเกียร์มีนำ้าหนักเบาขึ้น 40% เมื่อเทียบ กับรถทั่วไป พร้อมโครงสร้างและการวางระบบ ส่งกำาลังที่ลงตัวทำาให้ประหยัดนำ้ามันและง่าย ต่อการบำารุงรักษา ยิ่งไปกว่านั้นระบบส่งกำาลัง ยังมีการติดตั้งเกียร์และแป้นเกียร์ที่ผลิตจาก เหล็กที่มีความหนาแน่นสูงและแข็งแกร่งเป็น พิเศษ จึงทำาให้ระบบส่งกำาลังทำางานได้เต็ม ประสิทธิภาพกว่า 99% ทำางานเงียบและมีความ ทนทานสูง

ด้วยห้องโดยสารที่กว้างถึง 1,995 มม. ทำาให้แถวที่นั่งด้านหน้าสามารถรองรับ ผู้โดยสารได้ถึง 3 ที่นั่งได้อย่างสบาย นอก จากนี้ออมาร์ก ซี ยังเป็นรถที่เหมาะกับการ ขับระยะทางไกลด้วยคอนโซลกลางที่ได้รับการ ออกแบบใหม่ทั้งหมด การตกแต่งภายใน อย่างรถยนต์นั่ง พวงมาลัยมาพร้อมระบบ ควบคุมเครื่องเสียงบนพวงมาลัยเพื่อความ สะดวกสบายและเพิ่มความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น โฟตอน ซี วิว ซีเอส 2 ในขณะขับขี่ โดยโฟตอน ออมาร์ก ซี รุ่น C4W ราคา 650,000 บาท รุ่น C6W ราคา 750,000 บาท

สำาหรับรถตู้อเนกประสงค์โฟตอน วิว ซีเอส2 รถตู้อเนกประสงค์ที่มีความสมบูรณ์ แบบด้านพื้นที่ใช้สอย สมรรถนะ ความปลอดภัย และทุกรายละเอียดของยนตรกรรมได้รับ การออกแบบให้มีรูปลักษณ์ที่โดดเด่น ให้ทั้ง สมรรถนะและความสะดวกสบาย เหมาะสำาหรับ ลูกค้าที่เป็นเจ้าของธุรกิจ หน่วยงานภาครัฐ และ ลูกค้าทั่วไป

ขุมพลังเครื่องยนต์ดีแซล คัมมินส์ ISF ขนาด 2.8 ลิตร กำาลังสูงสุด 130 แรงม้า แรงบิดสูงสุด 280 นิวตัน-เมตร ที่ 1,2503,000 รอบ/นาที พร้อมระบบเทอร์โบชาร์จ อินเทค ควบคุมระบบหัวฉีดไดเรคอินเจ็ก ชั่น คอมมอนเรล ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของ BOSH เข็มขัดนิรภัยแบบ 3 จุด 10 ที่นั่ง ระบบเบรกเอบีเอส ทำางานควบคู่ กับอีบีดี แกนพวงมาลัยชนิดยุบตัวได้เมื่อ เกิดแรงกระแทก และโครงสร้างนิรภัย ด้านหน้า-ด้านข้าง มีกล้องมองภาพถอย หลังและเส้นจำาลองเทียบเท่าตัวถังรถ เพื่อความแม่นยำาในการวัดระยะ พร้อม สัญญาณเตือนถอยหลัง 4 จุด

สำาหรับโฟตอน วิว ซีเอส2 ราคา 899,000 บาท นอกจากนี้เครื่องยนต์คัม มินส์ทุกรุ่นรับประกันคุณภาพ 5 ปี หรือ 200,000 กม.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.