Ŏ ชาวเขา9เผ่า999คนถึงกรุง

Daily News Thailand - - ประมวลภาพ-ต่อข่าวหน้า 1 -

พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.การ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ให้การต้อนรับราษฎรบนพื้นที่สูง 9 ชนเผ่าจาก 20 จังหวัด รวม 999 คน ในจา�นวนนี้มีจา�นวน หนึ่งที่เป็นบุคคลในภาพ ที่เคยร่วมรับเสด็จ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย เดช จาก 9 เหตุการณ์แห่งความทรงจ�าของ กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ โดยพาเยี่ยมชม นิทรรศการ “บุคคลในภาพ” 9 ภาพ ณ วิหาร คตวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร จาก นั้นได้ปล่อยขบวนรถ ขสมก.25 คัน ที่ใช้อา�นวย ความสะดวกในการเดินทางไปยังสนามหลวง เพื่อตั้งริ้วขบวนแยกตามเผ่าก่อนเข้าถวาย สักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระ ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเบื้องหน้า พระบรมโกศ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ใน พระบรมมหาราชวัง ภายใต้กิจกรรม “999 ดวงใจ ร่วมอาลัยพ่อหลวง” ความทรงจา� 9 เหตุการณ์ อาทิ นายอันไช แซ่ ย่าง ชนเผ่าม้ง ผู้เคยร่วมทา�พธีิผูกขวัญข้อพระกร พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย เดชเมื่อครั้งเสด็จฯ หมู่บ้านแม่สาใหม่ ต.แม่สา อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่22 ม.ค.2521 นาย จอนิ โอ่โดเชา ชนเผ่ากะเหรี่ยง ผู้เคยเข้าเฝ้าฯ เมื่อ ครั้งเสด็จฯ โครงการหลวงขุนวางและสถานี ทดลองการเกษตร ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 24 ธ.ค. 2528 และนายเจริญ ไชยกอ ชนเผ่าลาหู่ ผู้เคยเข้าเฝ้าฯ ถวายของที่ระลึก เมื่อ ครั้งเสด็จฯ บ้านห้วยลึก ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 16 ก.พ. 2527 ซึ่งภาพ เหตุการณ์ของนายเจริญได้ถูกจัดพิมพ์เป็นด้าน หลังธนบัตรฉบับละ100 บาท ซึ่งเป็นธนบัตรที่ ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาส พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ5 ธันวาคม2554” รมว.พม. กล่าวตอนท้าย พระองค์มาใส่ในห่อของคุณพ่อพร้อมรับสั่งว่า ลอง กินดูสิจะได้รู้ว่าข้าวในเมืองกับข้าวในป่าต่างกัน หรือไม่ นอกจากนี้สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม ราชินีนาถ ยังทรงปอกเปลือกส้มให้คุณพ่อได้ลอง กินดูด้วยนับเป็นเหตุการณ์ที่จดจา�ไม่มีวันลืม “เมื่อ ทราบข่าวว่าพระองค์สวรรคตก็รู้สึกใจหายพระองค์ ท่านมีพระมหากรุณาธิคุณต่อชาวกะเหรี่ยงอย่าง มาก ได้ช่วยแก้ไขภาพลักษณ์ของชาวเขาต่อ สายตาเจ้าหน้าที่ ไม่มองชาวเขาว่าเป็นผู้ก่อความ ไม่สงบ หรือเป็นคอมมิวนิสต์อีกต่อไปหลังจากนี้ ไม่มีพระองค์แล้วก็ไม่รู้ว่าชีวิตจะเป็นอย่างไร”

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.