“จ๊อบแมน” job_manสะุyahoo.co.th

Daily News Thailand - - แรงงาน-สาธารณสุข -

ย ั าง ไทยทุกคนต้องสูญเสียพ่อหลวง พวกเราได้มีการรวมพลังกันทำาความดีตาม ศักยภาพของตนเอง ในนามHelloProjectct สร้างสิ่งเล็ก ๆ ด้วยหัวใจอันยิ่งใหญ่นั่นคือ คือ บทเพลงของพ่อ ชื่อเพลงขอเป็นข้ารอง อง พระบาททุกชาติไป โดยศิลปินที่ร่วมขับร้อง ร้อง ได้แก่ อีต-สุนทรี จวบสมัย, วิน-วีรชัย, ชัย, แมน-วทัญญู มุ่งหมาย, เบส-วีร์ พัชรยากร, ากร, ประดิษฐ์ วรสุทธิพิศิษฎ์, ไมเคิ่น ตั๋ง, ปุ๊กกี้กกี้ชุลีพร, กิ่ง-เกวลิน ,โม แอล.เอ ”

แม้ผมและเพื่อน ๆ จะเป็นคนกลุ่ม นกลุ่ม เล็ก ๆ ในสังคม แต่เราก็ต้องการทำดีเพื่อพ่อ พื่อพ่อ หลวงสักครั้ง ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงทำให้ปวงชนชาวิ ี่ ํใ ป้ ไทย ซึ่งบทเพลงขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป ไม่เพียงเป็นการส่ง ผ่านความรักและกำลังใจให้กันเท่านั้น แต่ยังทำให้เราตระหนักถึงความ กลายเป็นการทำหน้าที่ผิดเพี้ยนไป หมด “การหักเหของแสงมาก เกินไป กระทบกับการมองเห็น ในลักษณะสายตาสั้น สายตา เอียง หากไม่ได้รับการรักษาจะ ทำาให้กระจกตาโก่งขึ้นจนแตก ทำาให้น้ำาในลูกตาซึมเข้าไป ทำาให้ เกิดเป็นฝ้า ขาว ขุ่น อักเสบบวม เป็ น แผ ล เป็ น อา จ จะ ทำา ให้ กระจกตาพิการ มีปัญหาเรื่องการมองเห็น และที่สำาคัญโรคนี้มัก เป็นทั้ง 2 ข้างพร้อม ๆ กัน มีเพียงร้อยละ 2-4 เท่านั้นที่จะเกิด ขึ้นเพียงข้างเดียว” อย่างไรก็ตาม เราไม่พบว่าในกลุ่มผู้ป่วยเบา หวานบางรายซึ่งมีปัญหาเรื่องความดันลูกตาสูงจะก่อ ให้เกิดโรคนี้ หรือในกรณีของผู้มีปัญหาสายตายาวก็ ไม่มีความสัมพันธ์กับโรคดังกล่าวแต่อย่างใด รศ.พญ.งามจิตต์ บอกว่า ในระยะหลัง ๆ เมื่อเทคโนโลยีในการตรวจรักษาโรคเกี่ยวกับดวงตา มีความก้าวหน้ามากขึ้น ทำให้ตรวจเจอผู้ป่วยเพิ่ม ขึ้นมาก โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มคือ 1. อายุ 10-20 มีน้ำใจมี ี นา้ใจใ แบ่งปันความรักและการอยู่อย่างพอเพียง่ ปั ั ่ ่ ี ด้ ด้วย วย มา มาร่วมร้องเพลงของพ่อด้วยกันนะครับ อยากฝากเป็นข้อคิดสำหรับหลายคนที่ อาจเกิ อาจเกิดความท้อแท้ในชีวิตหรือท้อแท้ในอาชีพ ของต ของตนเอง แต่ละอาชีพย่อมมีทั้งข้อดีและข้อเสีย ขึ้ ขึ้นอยู่กับความพอใจและความต้องการของแต่ละนอยู คนค น งานบางอย่างอาจมีการทำางานล่วงเวลา ทำางานในวันเสาร์อาทิตย์ทำาง หรือวันหยุด มีทั้ง เหนื่อยมากเหนื่อยน้อยเห นื ตากแดดตากฝน งาน บา บางอาชีพมีความมั่นคงง บางอาชีพก็เอาแน่เอา นอนไม่ได้น อ ขึ้นอยู่กับความขยัน ฉะนั้นเราต้อง หนักแน่นหน มั่นใจในการทำาความดี อย่าให้คำา พูดใครมาดับฝันหรือความตั้งใจในงานของพู คุณคุุ ถ้าคุณไม่ดับฝันของคุณซะเอง คุณก็ สามารถจะไปถึงจุดที่คุณมุ่งหวังไว้แน่นอนสามารถจะไปถึง ขอเป็นกำลังใจ ให้กับทุกอาชีพครับ.ใ ้ ั ี ั

ยุคสมัยหนึ่งที่มองกันว่าอาชีพนักร้องนักแต่งเพลงเป็น พวกเต้นกินรำากิน ไม่มีความมั่นคงทางอาชีพ แตกต่างจากยุคสมัย นี้ นักร้องนักแต่งเพลงกลับเป็นอาชีพสร้างชื่อสามารถทำาเงินอย่าง เป็นกอบเป็นกำา จนหลายคนวาดฝันจะไปให้ถึงเส้นทางสายนี้

“หนุ่ย” พีระวิทย์ สีมาฤทธิวงค์

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.