ยูดี ทรัคส์โชว์ความพร้อม รับขนส่งกลุ่มซีแอลเอ็มวี

Daily News Thailand - - วิถีชีวิต -

ดี ทรัคส์ (ประเทศไทย) นำาผู้สื่อข่าว สำารวจตลาดภาคการขนส่งด่านชาย แดนหนองคาย-เวียงจันทน์เพื่อให้เห็นความ คึกคักของตลาดรถบรรทุกขนาดใหญ่ ที่ถือเป็น พาหนะสำาคัญในการขนส่งสินค้าข้ามพรมแดน พร้อมทั้งเข้าเยี่ยมชมศูนย์บริการของยูดีทรัคส์ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีความพร้อมใน การให้บริการดูแลและซ่อมบำารุงรถลูกค้า ตลอด 24 ชม.

โดย น.ส.วิลาวัลย์ วิศปาแพ้ว รอง ประธานฝ่ายขายและการตลาด ยูดี ทรัคส์ (ประเทศไทย) ได้ยำ้าว่ายูดี ทรัคส์ถือเป็นส่วนหนึ่ง ของบริษัท วอลโว่ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำากัด ได้ประกาศรุกตลาดเออีซีมานานแล้ว โดยเฉพาะ ในประเทศไทยถือเป็นศูนย์บัญชาการของ ประเทศในภูมิภาคนี้ได้แก่ สปป.ลาว, เมียนมา, เวียดนาม, กัมพูชา และฟิลิปปินส์ ซึ่งวอลโว่ กรุ๊ปถือเป็นบริษัทรถบรรทุกขนาดใหญ่บริษัท เดียวในประเทศไทยที่มีเครือข่ายครอบคลุมใน ลักษณะนี้เมื่อเทียบกับคู่แข่งที่ยังไม่พร้อมนัก เวียงคอน สิดทิไชย

“สิ่งนี้ย่อมหมายถึงว่าเรามีความคล่อง ตัวที่จะให้บริการลูกค้ารถยูดีทรัคส์ และวอลโว่ ทรัคส์ จากประเทศไทยสู่ประเทศต่าง ๆ หรือ จากรถที่ข้ามพรมแดนเข้ามาประเทศไทย ก็ สามารถใช้บริการที่ศูนย์บริการทั้งในประเทศ ไทยและประเทศเพื่อนบ้านภายใต้มาตรฐานการ ให้บริการที่เหมือนกันถือได้ว่าหมดห่วงในเรื่อง บริการหลังการขาย” ทาทา มอเตอร์ส ( ประเทศไทย) ได้แนะนำา รถบรรทุกใหญ่ 2 รุ่น คือ ทาทา แดวู โน วัส เอสอี และรถผสมปูน ทาทา แดวู โน วัส มิกเซอร์ ซึ่งเป็นรถที่นำาเข้ามาจาก ประเทศเกาหลีใต้ ภายใต้แบรนด์ทาทา แดวู คอมเมอร์เชียล วีฮีเคิล โดย ทาทา แดวู โนวัส เอสอี รถหัวลาก 10 ล้อ ได้ รับการออกแบบกระจังหน้า ชุดไฟหน้า และ ไฟท้ายใหม่ พร้อมติดตั้งจานลากพ่วง จาก JOST เพิ่มเติมอุปกรณ์อำานวยความ สะดวกสำาหรับผู้ขับขี่มากยิ่งขึ้น ด้วยชุดถุง สิทธิ มา)

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.