ส่งรถบรรทุกใหญ่ ลุยตลาดเมืองไทย

Daily News Thailand - - วิถีชีวิต -

ลมใต้เบาะคนขับลดแรงสะเทือนให้ความ รู้สึกผ่อนคลายขณะขับขี่ทางไกล กระจก ไฟฟ้า เพิ่มความสมบูรณ์แบบด้วยอุปกรณ์ มาตรฐานจากโรงงาน ระบบครูซคอนโทรล ระบบเบรกเอบีเอส ระบบส่งกำาลัง PTO รุ่นเกียร์ฝาก แบบ PTR-F

มาพร้อมเครื่องยนต์ DV-11ดีเซล แบบ 6 สูบ 4 จังหวะ ระบายความร้อน ด้วยนำ้า พร้อมระบบอัดอากาศเทอร์โบ อินเตอร์คูลเลอร์ ความจุกระบอกสูบ 10,964 ซีซี ส่งกำาลังด้วยเกียร์ธรรมดา 16 สปีดเดินหน้า และ 2 เกียร์ถอยหลัง ให้กำาลังสูงสุด 420 แรงม้า นาที และให้แรงบิดสูงสุด เมตร 1,100 รอบ/นาที

สำาหรับแดวู โนวัส มิกเซอร์ เป็นรถผสม ปูน 10 ล้อ แบบ 6x4 ใช้เครื่องยนต์ DL08 แบบ 6 สูบ พร้อมระบบอัดอากาศเทอร์โบอิน เตอร์คูลเลอร์ ความจุกระบอกสูบ 7,640 ซีซี ส่งกำาลังด้วยเกียร์ธรรมดา 6 สปีดเดินหน้า และ 1 เกียร์ถอยหลัง ให้กำาลังสูงสุด 320 แรงม้า ที่ 2,200 รอบ/นาที ให้แรงบิดสูงสุด 1,323 นิว ตัน-เมตร 1,200 รอบ/นาที

โดยแดวู โนวัสทั้งสองรุ่นยังมีเฟรม ที่ 1,800 รอบ/ 1,834 นิวตัน แชสซีส์ที่แข็งแกร่งทนทานที่มีมาตรฐานสูงและ ได้รับการยอมรับในระดับโลก ขณะเดียวกันยัง มีสมรรถนะที่เหนือกว่า ทั้งแรงม้า และแรงบิด สูงในรอบเครื่องยนต์ตำ่า ที่ช่วยให้ความประหยัด เชื้อเพลิง และลดการสึกหรอให้กับเครื่องยนต์ ได้อย่างเหนือชั้น

นายซานเจย์ มิชรา กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทาทา มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำากัด กล่าวว่า บริษัทใช้เวลาพอสมควรในการศึกษา ตลาด และความต้องการของคนไทย และมั่นใจ ว่าตลาดรถเพื่อการพาณิชย์ใน ประเทศไทยมีศักยภาพสูง พร้อมกัน นั้นได้เปิดประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียน หรือเออีซีนั้น จะทำาให้ความ ต้องการด้านการใช้งานรถเพื่อการ พาณิชย์มีมากขึ้นอีกด้วย โดยเฉพาะ การขนส่งในระยะทางไกลหรือขนส่ง ข้ามประเทศที่จำาเป็นต้องใช้รถ บรรทุกขนาดใหญ่ที่ขนส่งได้จำานวนมาก ประกอบกับธุรกิจก่อสร้างต่าง ๆ ทั้งโครงสร้าง พื้นฐานของภาครัฐ และโครงการของภาค เอกชน ซึ่ง แดวู โนวัส จะเป็นรถบรรทุกที่ตอบ โจทย์และใช้งานได้อย่างคุ้มค่า

นอกจากนี้บริษัทได้ทำาการแต่งตั้งผู้ แทนจำาหน่ายรถบรรทุกขนาดใหญ่โดยเฉพาะไป แล้ว 13 แห่ง และจะขยายเป็น 26 แห่งในปี ถัดไปเพื่อให้บริการสำาหรับลูกค้าที่ใช้รถบรรทุก ใหญ่ของ ทาทา มอเตอร์สได้รับความสะดวกทั้ง ด้านการจัดจำาหน่ายอะไหล่และให้บริการหลัง การขาย.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.