อาหารการกินของสิงคโปร์ ตอนที่ ๕

Daily News Thailand - - การศึกษา -

เนื่องจากสิงคโปร์เป็นประเทศที่มี ความหลากหลายทางชาติพันธุ์ อีกทั้งมี ประวัติศาสตร์ช่วงหนึ่งที่เคยเป็นส่วนหนึ่ง ของมาเลเซีย อาหารมาเลเซีย และอาหาร อินเดียต่างก็มีเป็นที่นิยมไม่แพ้อาหารจีน ตัวอย่างอาหารมาเลเซียที่เป็นที่นิยมมีดังนี้

ลักซา คล้ายข้าวซอยของ ทางเหนือ เพราะมีเส้นหมี่เหลือง มีผักมีเนื้อ แล้วราดด้วยแกงกะทิ

โอตา ในภาษามาเลเซียเรียก ว่า โอตะก์โอตะก์ คล้ายหมก ไก่ หมกปลาของไทย วิธีทำาคือเอาเนื้อปลา ผสมกับกะทิ พริก ตะไคร้ และกระเทียม ปรุงรสแล้วคลุกเข้าด้วยกัน แล้วห่อด้วย ใบตอง หัวท้ายกลัดด้วยไม้กลัด นำาไปนึ่ง สุกแล้วนำามาย่างบนเตาไฟอ่อน ๆ รับ ประทานเป็นอาหารว่างหรือรับประทานกับ ลักซาก็ได้

นาซีเลอมะก์ คือข้าว มันที่ทำาจากกะทิ เป็นอาหารที่มีมาแต่ โบราณของมาเลเซีย ของที่กินกับข้าวมันมี หลายชนิด มีปลาตัวเล็ก ๆ ทอด ถั่วลิสง แตงกวา ไข่ต้ม หากเป็นชาวจีนจะกินข้าว มันกะทิกับไก่ทอด กุนเชียง ทอดมันปลา หรือแกงกะหรี่ผัก ร้านขายบางแห่งที่เน้น เรื่องความเป็นพื้นถิ่นจะนิยมห่อข้าวมัน กะทิด้วยใบตอง

สะเต๊ะ ภาษามาเลเซียเขียน เป็น sate เป็นอาหารมาเลเซียยอดนิยมของ สิงคโปร์ เนื้อที่นำามาทำามีทั้งเนื้อไก่ เนื้อแพะ และเนื้อวัว เอาไปหมักปรุงรสแล้วเสียบไม้ ย่างบนเตาถ่าน รับประทานกับน้ำาจิ้มที่ทำา จากถั่วลิสง แตงกวา และข้าวปั้นแบบ มาเลย์

นาซีปันดัง คือข้าว ราดแกงซึ่งอาจจะเป็นแกงเนื้อ ผัก ปลา หรือแกงกะหรี่ก็ ได้ เดิมเป็นอาหาร อินโดนีเซีย

อาหารการกินของสิงคโปร์ที่เป็น อาหารอินเดียจะกล่าวถึงคราวหน้า.

พรพรรณ จันทโรนานนท์ เขียน ชลธิชา สุดมุข สรุป

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.