‘แก้งขี้พระร่วง’ สมุนไพรสารพัดประโยชน์

Daily News Thailand - - สาธารณสุข -

เพิ่งจะได้รับการเปิดตัวไปหมาด ๆ สา�หรับต้น “แก้งขี้พระร่วง” สมุนไพรลูกพี่ ลูกน้องกับกัญชา แต่รับรองว่าถูกกฎหมาย ซึ่งสมุนไพรที่ว่านี้มีอยู่ทุกภูมิภาคของประเทศ แต่ก็หาได้ค่อนข้างยาก และยังไม่ค่อยมีที่ ยืนในวิถีชีวิตของคนไทยมากนักทั้ง ๆ ที่ สรรพคุณทางยานั้นไม่ธรรมดาเลย

ภญ.สุภาภรณ์ ปิติพร หัวหน้ากลุ่ม งานเภสัชกรรม โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัย ภูเบศร จ.ปราจีนบุรี เปิดเผยว่า จากการศึกษา ภูมิปัญญาชาวบ้านก็พบว่ามีการใช้ เพื่อขับ ปัสสาวะ ขับนิ่วในไต ขับของเสีย รวมถึง อาการติดเชื้อจากเพศสัมพันธ์ เช่น ตกขาว ก็จะถูกขับออกมาด้วยท า�ให้หายเร็วขึ้น ส่วน กรณีรักษาโรคหนองนั้นมีการพูดถึงแต่ก็ยัง ไม่มีความชัดเจนมากนัก ตรงนี้ อาจจะต้องใช้ร่วมกับยารักษาโรค ประเภทอื่น

ทั้งนี้ ตามต�าราอายุรเวท ระบุว่า ช่วยในเรื่องของการเพิ่ม ความจ �า และความผิดปกติทาง จิต สารสกัดยังมีฤทธิ์รัก อาการ การซึมเศร้า อาการชัก และโรค ทางสมองอีกด้วย ช่วยซ่อมแซม เซลล์ประสาทในบริเวณสมอง ขณะเดียวกันก็มีคน ศึกษาวิจัยใน หนู ทางห้องปฏิบัติการหลายชิ้น พบว่ามีส่วนให้คลายเครียดจริง ป้องกันสมอง ส่วนที่เกี่ยวกับความจ �าไม่ให้ถูกท �าลาย และ ยังมีสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยต้านความ เสื่อม ลดความเจ็บปวด รวมถึงพบว่าสามารถ รักษาโรคท้องเดินได้อย่างมีนัยส า�คัญ

“คนเฒ่าคนแก่ ต �าราโบราณจะเอา เปลือกของลา�ต้นมาต้มนา้�ดื่ม หรือเอาใบมาต้ม ดื่ม หรือทาตัวเพื่อรักษาอาการต่าง ๆ แต่เนื่อง จากปัจจุบันยังไม่มีผลการศึกษาออกมายืนยัน อย่างเป็นทางการดังนั้นการรับประทานสมุน ไพรแก้งขี้พระร่วงจึงต้องเน้นหลักการกิน อาหารเป็นยา เช่น นา�ใบอ่อนมาต้มกินกับนา้� พริก หรือนา�ใบอ่อนมาซอยเล็ก ๆ กินกับข้าว ย า�ก็ได้”

สิ่งหนึ่งที่น่าสนใจคือ พบว่าคนสมัย ก่อนจะน �า แก้งขี้พระร่วงมาใช้ในการรักษาโรค ระบาดในไก่ เช่น ที่มีลักษณะอาการตัวซีดขาว หน้าบวม ตาแฉะ เซื่องซึม เบื่ออาหาร ดังนั้น อาจจะพัฒนาต่อยอดไปเป็นอาหารสัตว์แทน การใช้ยาปฏิชีวนะในอุตสาหกรรมเหล่านี้ได้

ภญ.สุภาภรณ์ บอกว่า ขณะนี้ทาง โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรได้เตรียม ต่อยอดศึกษาหาสารสา�คัญของแก้งขี้พระร่วง ในการรักษาโรค 3 กลุ่มคือ 1. รักษาโรคมะเร็ง 2. รักษาโรคทางสมอง และ 3. การทา�เป็น ยาฆ่าเชื้อสูตรสมุนไพรทดแทนการใช้ยา ปฏิชีวนะ เพื่อลดปัญหาเชื้อดื้อยา

“เราก �าลังเดินหน้าสู่การเป็นเมือง สมุนไพร ตรงนี้จะช่วยเสริมศักยภาพ เพิ่ม ต้นทุนในการมียารักษาโรคได้ ดังนั้นต้องส่ง เสริมเรื่องสวนสมุนไพร ส่งเสริมการศึกษา การต่อยอดงานวิจัยสู่การปฏิบัติ” ภญ.สุภา ภรณ์ กล่าวในตอนท้าย.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.