‘เอ็มจี’ ภายใต้กรงเล็บมังกร หรูหรา นวัตกรรมล้น

Daily News Thailand - - วิถีชีวิต -

เอ็มจี จีเอส 1.5 เทอร์โบ อสเอไอซี มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น ประเทศ จีน กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมยานยนต์ยักษ์ ใหญ่แดนมังกรที่ครองส่วนแบ่งการตลาด ถึง 1 ใน 4 จากยอดขายรถยนต์รวม ของจีนที่มีจำานวนมากถึงปีละ 20 ล้าน คัน อีกทั้งยังมีแบรนด์รถยนต์ในครอบ ครองกว่า 10 ยี่ห้อ

และหนึ่งในนั้นคือ เอ็มจี รถยนต์สัญชาติอังกฤษ ในปัจจุบัน เป็นแบรนด์รถยนต์หัวหอกที่เอสเอไอ ซี มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น ใช้รุกตลาด ยานยนต์ไปทั่วโลก โดยใช้ฐานที่เมือง เซี่ยงไฮ้ ซึ่งทางเอสเอไอซีฯ มีศูนย์วิจัย พัฒนาและออกแบบรถยนต์นั่งโดย เฉพาะไม่เพียงแค่แบรนด์ที่ขายในประเทศ จีนเท่านั้น ศูนย์ดังกล่าวยังใช้ทดสอบและ ออกแบบรถยนต์เอ็มจีด้วยเช่นกัน

ภายในศูนย์วิจัยฯมีแผนกทดสอบ ทั้ง ในเรื่องของเสียง ทั้งที่ออกจากเครื่องยนต์ สู่ภายนอก และเสียงที่จะไปสู่ห้องโดยสาร, ทดสอบสมรรถนะของรถในอุณหภูมิที่ลบ 40 องศาและสูงสุดที่ 60 องศา ซึ่งศูนย์วิจัย รถอัจฉริยะ ไอจีเอส ดังกล่าวบางแผนกมีวัสดุ อุปกรณ์ เป็นห้อง ทดลองที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียหรือใหญ่ที่สุดในโลก

สำาหรับแนวคิดการออกแบบรถยนต์ เอ็มจีในปัจจุบันนั้นเน้นให้ผู้บริโภคกลุ่มเป้า หมาย คือ กลุ่มคนรุ่นใหม่ ที่มีไลฟ์สไตล์ของตัว เอง ได้สัมผัสถึงนวัตกรรมเทคโนโลยีความทัน สมัย ทรงพลัง และความสวยงาม

ล่าสุดเอสเอไอซี มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น ขณะเดียวกันรถคันนี้ จะมีจำาหน่ายในทุกประเทศ ที่นำาเข้าและผลิตรถ เอ็มจี แต่จะเป็นที่ ไหนก่อน ช้าหรือ เร็วก็จะพิจารณา ตามความเหมาะ สม พร้อมทั้งได้โชว์ รถซึ่งสามารถขับ เคลื่อนได้เองตามแต่ เราจะใส่โปรแกรมเข้าไป เชื่อว่ารถที่ขับได้เองนี้จะมี ประสิทธิภาพมากกว่ามนุษย์เป็นผู้ขับ แต่ขณะนี้ยังไม่สามารถที่จะนำาออกมาวิ่งบนท้อง ถนน เนื่องจากติดขัดด้วยข้อกฎหมาย ทั้งนี้รถที่จะได้พบตัวเป็น ๆ จับจองเป็น เจ้าของได้อย่างแน่นอนที่งานมอเตอร์เอ็กซ์โป

เอส

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.