เอ็กซ์2 แสบคูณสองจากค่ายบีเอ็มดับเบิลยู

Daily News Thailand - - วิถีชีวิต -

ฐานร่วมกับรถมินิ คันทรีย์แมน (แถมวิ่งได้ดี กว่า) ด้วยการให้รถรุ่นที่ 2 รหัสเอฟ48 นั้นวาง เครื่องตามขวางและขับเคลื่อนล้อหน้าทำาให้เปิด ประตูสู่โอกาสทางการออกแบบใหม่ ๆ ได้หลาก หลาย และหนึ่งในผลพวงของการเปลี่ยนแปลง ครั้งนั้นก็คือการมาถึงของรถแนวคิดรุ่นเอ็กซ์2 ที่เปิดตัวไปไม่นานนี้

รถแนวคิดรุ่นเอ็กซ์2 นั้นออกแบบมา ให้เข้าชุดอนุกรมเลขคู่ของรถในตระกูลเอ็กซ์ กล่าวคือในกลุ่มเลขคี่ อาทิ เอ็กซ์1, เอ็กซ์3, เอ็กซ์5 นั้นเน้นไปในการใช้งานแบบปกติ แต่ใน กลุ่มเลขคู่่ ่ อาทิ ิ เอ็กซ์4็ ซ์4 และ เอ็กซ์6็ ซ์6 เป็นการป็ ร นำาเอารถในกลุ่มเลขคี่ที่มีเบอร์ติดกันมาทำาให้ สปอร์ตขึ้น อาทิ เอ็กซ์4 และเอ็กซ์6 เป็น เวอร์ชั่นสปอร์ตของเอ็กซ์3 และ เอ็กซ์5 ตาม ลำาดับ โดยวิธีการหลัก ๆ นั้นก็คือการทำาให้ กระจกหน้าเอียงลาดมากขึ้นรวมทั้งทำาหลังคา ให้เป็นแนวท้ายโค้งลาดลง

แน่นอนว่าเอ็กซ์2 เองก็ยังคงใช้แนวคิด แบบเดิมคือนำาเอาเอ็กซ์1 มาปรับโฉมให้สปอร์ต ขึ้น แต่ก็ได้ปรับเปลี่ยนวิธีการที่จะทำาให้รถดู สปอร์ตแตกต่างไปจากรูปแบบของเอ็กซ์4 และ เอ็กซ์6็ 6์ อย่างสิ้นเชิง่ สิ้ ิ

สิ่งที่เห็นได้ชัดเจนก็คือแนวหลังคา แน่นอนว่ารถในสไตล์สปอร์ตนั้นกระจกหน้า ต้องลาดเอียงเพื่อให้ดูลู่ลมซึ่งเอ็กซ์2 ก็ยังคง ใช้แนวทางนี้ แต่ในรถคันนี้ได้ริเริ่มใช้แนวทาง การออกแบบใหม่ในส่วนที่เหลือ และเป็นการ สั่งลาหลังคาทรงหยดน้ำาท้ายลาดเรียวที่ใช้กัน ในเอ็กซ์4 และเอ็กซ์6 ที่แม้จะดูสวย (แอบ ขัดตาบ้างในรุ่นเอ็กซ์4 เพราะดูโค้งโก่งไปนิด) แต่ก็มีปัญหาในการใช้งานภายใต้ความสวย ของหลังคาลาดนั้น ผู้โดยสารแถว 2 หัวอาจ จะติดหลังคาแถมยังจะร้อนจากเปลวแดดแผด เผาหนังศีรษะ

รถแนวคิดเอ็กซ์2 นี้ได้ยกเลิกแนวคิด เก่านี้ ด้วยการสร้างความเป็นสปอร์ตด้วยการ บีบแนวหลังคาให้แบนเรียวลงด้านหลังทีละน้อย ผิดด้านที่มีความหนามากกว่าปกติ ช่วยเน้นให้ รถดูแล้วมีความยาวมากกว่าปกติ จนมองด้าน ข้างเผิน ๆ แล้วนึกไปถึงคูเป้ 3 ประตูอย่าง โฟล์คสวาเกน ซีรอคโค ได้เลย แม้ว่าเอ็กซ์2 นั้นจะเป็น 5 ประตูเต็มรูปแบบก็ตาม

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.