‘วิลาศ’จี้‘อนุพงษ์’สอบทุจริตกปภ.

Daily News Thailand - - การเมือง -

เมื่อวันที่ 27 พ.ย. นายวิลาศ จันทร์ พิทักษ์ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพ มหานคร พรรคประชาธิปัตย์ เปิดเผยว่า ในช่วง ที่ผ่านมาได้จับตาดูการทางานของการประปา� ส่วนภูมิภาค (กปภ.) พบว่า กระบวนการทุจริต ยังไม่มีการแก้ไขปัญหา และจากการรายงาน ของประชาชน ประกอบกับการลงพื้นที่ตรวจ สอบ พบว่า กปภ.อาจจะมีการทุจริตในหลาย พื้นที่ ล่าสุดได้ไปตรวจสอบที่ จ.เพชรบุรี พบ ว่ามีการวางท่อประปาที่นายาง ใช้งบประมาณ ลงทุนกว่า 55 ล้านบาท แต่กลับไม่ดา�เนินการ

นายวิลาศ กล่าวอีกว่า ส่วนที่ จ.ขอนแก่น มี 3 โครงการที่ต้องจับตา คือ โรงสูบนา้�หนอง หิน ที่ใช้งบประมาณ 44 ล้านบาท แต่ไม่สามารถ ใช้งานได้ โรงสูบน้�าโยธา 3 ที่ใช้งบประมาณ กว่า 52 ล้านบาท ซึ่งหลังจากตรวจรับงานไป เมื่อเดือนเม.ย. ก็พบว่า อาคารร้าวและเอียง และระบบผลิตนา้�ประปาแบบเคลื่อนที่ได้ หรือ โมบาย แพลนท์ ที่ใช้งบประมาณ 32 ล้านบาท แต่ก็ไม่สามารถใช้งานได้ ขณะเดียวกันพบว่า กปภ.ขาดสภาพคล่องทางการเงิน โดยขอยืมเงิน จากกองทุนประกันผู้ใช้น้า� เพื่อจ่ายเงินเดือนให้ กับพนักงาน โดยขณะนี้ยืมเงินจากกองทุนดัง กล่าวไปแล้ว 2 พันกว่าล้าน ซึ่งตลอดเวลาตน ได้พยายามแนะน�าและให้ข้อมูลต่อผู้ว่าการ กปภ.แต่กลับยังไม่เห็นอะไรที่ชัดเจน จึงขอให้ผู้ ว่าการกปภ. ประเมินตัวเองก่อนที่จะถูกคนอื่น ประเมิน ทั้งนี้ตนได้เตรียมหลักฐานเพื่อไปยื่น ให้แก่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เพื่อดา�เนินการต่อไป

นายวิลาศ กล่าวต่อว่า ขณะเดียวกัน จากการออกคา�สั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ฉบับที่ 68/2559 เรื่องการย้ายบุคคลที่ กระทา�การทุจริต หรืออยู่ในระหว่างถูกกล่าวหาว่า กระทา�การทุจริตให้ย้ายเข้าไปอยู่ในตา�แหน่งพิเศษ ที่ตั้งไว้เพื่อรองรับ และไม่ทราบว่าในตา�แหน่ง ’อุปสรรค“ มากกว่า 40 คน ดังกล่าวจะมีที่ว่างประมาณ 20 ต�าแหน่งให้ กปภ.หรือไม่ ซึ่งแม้ตนจะไม่เห็นด้วยกับการ ใช้อา�นาจตามมาตรา 44 แต่ตอนนี้ไม่รู้จะหลีก เลี่ยงอย่างไร และหากวันนี้ตนเอาหลักฐานมา ให้ดูเชื่อว่าจะมีผู้บริหารระดับสูงหลายคนต้อง ออก อย่างไรก็ตามตนอยากให้พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย ลงมาดูด้วยตัวเอง และให้คณะท�างานเอาเทปหลักฐานเปิดให้ฟัง อีกทั้งอยากให้เชิญตนกับผู้ว่าการฯ ไปนั่งคุย นั่งฟังพร้อมกันด้วย.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.