Ň พระราชทานอาหารเลิศรส

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1 -

ที่เต็นท์หน่วยทหารมหาดเล็กรักษา พระองค์ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยาม มกุฎราชกุมาร ซึ่งตั้งอยู่บริเวณท้องสนามหลวง ฝั่งทิศเหนือ เยื้องกับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ โดยรวมอยู่ภายในศูนย์อาหารบริการประชาชน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราช กุมาร ทรงห่วงใยประชาชน ทรงพระกรุณา โปรดเกล้าฯ ให้หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภ รักษาพระองค์ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร นำาอาหาร ขนม ผลไม้ ของ ว่างและนำ้าดื่มพระราชทานมาแจกจ่ายให้ ประชาชน

สำาหรับเมนูอาหารประกอบด้วย มื้อเช้า ข้าวต้มกระดูกหมูอ่อนเห็ดหอม 1,500 ถ้วย กาแฟสดจากบาริสต้า2,000 แก้ว นมหนองโพ 2,000 กล่อง มื้อกลางวัน ราดหน้า 4,500 ชาม ข้าวนำ้าพริกตาแดง ไข่ต้ม 1,000 กล่อง ข้าว หน่อไม้ลวกผัดฉ่า 1,500 จาน ข้าวเหนียวไก่ ทอด 1,500 จาน นำ้าพั้นช์ 500 ขวด โดนัท เกลียวนำ้าตาล 1,000 ชิ้น ข้าวต้มมัด 2,000 ชิ้น มื้อบ่าย ขนมไทย1,000 กล่อง แซนด์วิช1,000 ชิ้น เฉาก๊วยชากังราว 1,000 ถุง นำ้าสมุนไพร 700 ลิตร มื้อเย็น หมี่ผัดกระเฉด 5,000 จาน หมูทอดกระเทียมและข้าวเหนียวไก่ทอด 1,000 กล่อง ขณะเดียวกันมีนำ้าดื่มจิตรลดาให้ บริการประชาชนตลอดทั้งวัน

ทั้งนี้เจ้าหน้าที่กองงานในพระองค์ฯ แจ้งว่า สำาหรับวันที่ 1-2 ธ.ค. 2559 ที่งดการ เข้าถวายสักการะพระบรมศพเนื่องในการพระ ราชพิธีทรงบำาเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร (50 วัน) ทางเต็นท์หน่วยทหารมหาดเล็กรักษา พระองค์ฯ จะงดแจกจ่ายอาหารและนำ้าดื่มและ เปิดให้บริการแจกจ่ายอาหารพร้อมนำ้าดื่มแก่ ประชาชนที่มาสักการะพระบรมศพได้ตามเดิม ตั้งแต่วันที่ 3 ธ.ค. 2559 เป็นต้นไป กำาชับให้จัดสร้างอย่างสมพระเกียรติมากที่สุด ส่วนรายละเอียดอื่น ๆ เช่น พระโกศหรือ พระบรมอัฐิก็ได้เริ่มเขียนแบบแล้วและคณะ กรรมการจะถวายรายงานขึ้นไปเป็นลำาดับ

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.