ปตท.ทุ่มหมื่นล้านขยายปั๊ม160แห่ง

Daily News Thailand - - หน้าหนึ่ง -

เหรียญสหรัฐ ยูโร ปอนด์สเตอร์ลิง เยน (ต่อ100 เยน) เหรียญฮ่องกง ริงกิต เหรียญสิงคโปร์ (บาท/นา้�หนักบาท) (เหรียญ/เอานซ์) (เหรียญ/เอานซ์) ที่มา : ธนาคารกสิกรไทย เบนซิน 95 แก๊สโซฮอล์ 91 เเก๊สโซฮอล์ 95 เเก๊สโซฮอล์ อี20 ดีเซล 34.7500 36.9021 42.5501 30.3680 4.4087 7.3550 24.3121 19,950.00 1,199.31 1,199.31 35.4700 38.3425 45.8300 32.1950 4.6513 8.2113 25.0945 20,050.00 1,200.11 1,200.11 19,587.00 20,050.00 (ไม่รวมค่ากา�เหน็จ) อัตราเเลกเปลี่ยนประจำาวันที่ 31 ม.ค. 2560 34.76 27.38 27.65 25.14 26.39

อรรถพล ฤกษ์พิบูลย์

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.