ฮือฮาซื้อกุ้งเครย์ฟิชตัวละ1ล้าน

Daily News Thailand - - หน้าหนึ่ง -

เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 31 ม.ค. วงการเพาะเลี้ยงกุ้งเครย์ฟิชต้องสั่นสะเทือนเมื่อมีการ ตกลงชื้อขายกันในราคา 1 ล้านบาทที่ฟาร์มโต้บ้านป่าเครย์ฟิชคากี้โกส ตั้งอยู่เลขที่ 229 หมู่ 11 ต.ห้วยขวาง อ.กำาแพงแสน จ.นครปฐม ผู้สื่อข่าวจึงเดินทางไปตรวจสอบที่ฟาร์มดังกล่าว พบว่า เดิมเป็นฟาร์มไก่เก่า แต่เจ้าของได้มีการปรับเปลี่ยนให้มาเป็นฟาร์มเลี้ยงกุ้งเครย์ฟิช โดยมี นาย กนกภูมิ ศิริวัฒน์ อายุ 28 ปี เป็นเจ้าของ ซึ่งกำาลังซื้อขายพ่อพันธ์ุกุ้งเครย์ฟิชโกสด่างในราคาตัว ละ 1 ล้านบาท กับ นายประธาน เลี่ยงพาณิชย์ นักธุรกิจหนุ่มผู้นิยมเลี้ยงกุ้งเครย์ฟิช ชาว อ.กำาแพงแสน จ.นครปฐม โดยผู้ซื้อนำาเงินสดมาจ่ายต่อหน้าสักขีพยาน

ทั้งนี้นายกนกภูมิ กล่าวว่า พ่อพันธุ์กุ้งตัวนี้ ชื่อ “ขุนช้างสีด่างวัว” เป็นกุ้งสายพันธุ์ Procambarus clarkli Ghost อายุประมาณ 6 เดือนเศษ ซึ่งตนได้มีการนำาสายพันธ์ุที่เลี้ยงอยู่มา ผสมจนได้ออกมามีสีและลายที่สวยงาม โดยสีที่ได้จะมีความพิเศษเฉพาะตัว ขณะที่ราคาซื้อขาย ก็อยู่ที่ความพอใจของทั้งสองฝ่าย ซึ่งครั้งนี้ได้แถมแม่พันธ์ุสายพันธ์ุเดียวกันอีก 1 ตัวพร้อมลูก สายพันธ์ุเดียวกันอีกกว่า 300 ตัว ในราคา 1 ล้าน 1 บาท พร้อมใบรับรองจากฟาร์ม

ด้านนายประธาน นักธุรกิจหนุ่ม กล่าวว่า สาเหตุที่ซื้อพ่อพันธ์ุกุ้งตัวนี้ เนื่องจากมีความ ชอบโดยส่วนตัว โดยเฉพาะสีและลาย ซึ่งก่อนหน้านี้ได้มีการติดต่อขอซื้อในราคาหลักแสน แต่ นายกนกภูมิ ไม่ยอมขาย ล่าสุดได้เสนอราคาสูงถึง 1 ล้านบาท ซึ่งก็เป็นราคาที่ทั้งสองฝ่ายพอใจ และได้มีการตกลงซื้อขายกัน ส่วนสำาหรับพ่อพันธ์ุกุ้งตัวนี้ จะนำาไปต่อยอดในการขยายพันธ์ุและ เพาะเลี้ยงในเชิงธุรกิจด้านเกษตรต่อไป.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.