ย่าโมเกมส์ปิดฉากนครนายกรับไม้ เมืแข้องง‘หกมรุงอรแควยนเห’เหรียมา ญ

Daily News Thailand - - หน้าหนึ่ง -

การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 38 “ย่าโมเกมส์” ที่ จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 31 ม.ค. มี พิธีปิดการชิงชัยอย่างเป็นทางการแล้ว โดยมี นายนเร เหล่าวิชยา อธิบดีกรมพลศึกษา เป็นประธาน ซึ่งเจ้าภาพ จัดการแสดงที่สวยงามแบบเรียบง่ายไว้ 1 ชุด ที่มีชื่อว่า “ศิลปวัฒนธรรมโคราช งามล้ำาค่า นำาพาการกีฬาสร้าง มิตรไมตรี” ต่อด้วยการแสดงของ

นเร เหล่าวิชยา อธิบดีกรม พลศึกษา ส่งมอบธงการ แข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ให้กับ วรพันธ์ุ สุวัณณุสส์ รอง ผวจ.นครนายก ใน โอกาสที่ จ.นครนายก จะเป็นเจ้าภาพจัดการ แข่งขันในครั้งที่ 39 ใช้ ชื่อว่า “ขุนด่านเกมส์” ที่ สนามกีฬาเฉลิมพระ เกียรติฯ 80 พรรษา จังหวัดนครราชสีมา

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.