Tanıtım-sigorta

Yatınızı, makinelerini ve ekipmanını sigortaladınız, bir hasar olduğunda sigorta teminatı ile yatınızın yerine yenisini koyabileceğinizi düşünüyorsunuz. Pekiyi ya çevrenize verebileceğiniz zararlar? Sizden talep edilecek tazminatları klasik yat sigortası

Naviga - - Navİgasyon -

Sigorta yaptırmadan önce mutlaka okuyun!

Yatınız güvence altında ya sorumluluğunuz?

Günümüzde hemen hemen her sigorta şirketi yatınızı sigortalarken, sorumluluğunuzu sigortalayacak şirket sayısı oldukça sınırlıdır. Kapsamlı bir sorumluluk teminatı bugüne kadar Türkiye'den temin edilemediğinden yurt dışındaki sigorta şirketleri bu amaçla kullanıldı, bu da uygulamada ve olası hasarlarla ilgilenmede bazı sıkıntılar doğurdu. Türk P&I Sigorta, bu ihtiyacı karşılamak amacıyla kurulmuş, hazine tarafından lisanslandırılmış ve denetlenen, Türk kanun ve vergilendirmesine tabi bir sigorta şirketidir.

Türk P&I sigorta faaliyetlerine başladığı 2014 yılı Ocak ayından itibaren hızlı şekilde denizcilik sektörüne adım attı. Kuruluşundan itibaren ticari gemilere hizmet vermeye başlayan Türk P&I Sigorta, kısa süre içerisinde yat ve tenezzüh teknesi sahiplerine özel ürünler geliştirdi. Henüz ikinci yılını doldurmasına rağmen, dünya çapında kabul gören kapsamlı poliçeler ile sigortalıların sorumluluklarını geniş bir yelpazede teminat altına alıyor.

Başka bir yata çarptım, teminat altında mıyım?

Yaptıracağınız P&I sigortası üçüncü şahısların yapacağı tazminat taleplerine karşı sizin sorumluluğunuzu karşılar. Eğer başka bir yüzer varlığa örneğin bir yata çarptıysanız, karşı tarafta oluşan hasarları sigortacınız karşılamakla yükümlüdür. Sadece diğer yattaki hasarı değil, bu esnada karşı yat içerisindeki personel, yolcu, misafir, kişisel eşya vb. başına gelecek hasarlar da yine P&I teminatınız altındadır.

Ya marinaya yanaşırken, rıhtıma hasar verirsem?

Diğer yatlara verebileceğiniz hasar gibi, sabit cisimlere de örneğin rıhtıma vereceğiniz veya rıhtımdaki ekipmana vereceğiniz zararlar da P&I teminatınız altındadır.

Yüzmekte olan birine zarar verirsem?

Herhangi bir kişiye yatınız ile vereceğiniz zararlar da teminat altındadır. Tedavi masrafları ve ilgili tazminat talepleri P&I sigortası altında değerlendirilir.

Günümüzde hemen hemen her sigorta şirketi yatınızı sigortalarken, sorumluluğunuzu sigortalayacak şirket sayısı oldukça sınırlıdır.

Marinada bağlıyken diğer yatlara zarar verirsem?

Yatınız kaynaklı, örneğin kuzinenizde veya elektrik aksamlarınızda oluşan bir yangın diğer yatlara sıçrayabilir ve kontrol altına alınana kadar yangının oluşturduğu hasar çok yüksek rakamlara ulaşabilir. Tekne sigortanız sadece sizin yatınıza gelen hasarı karşılar, oysa hemen yanınızda bulunan diğer yatların zararı, sizin yatınızın değerinden kat ve kat fazla olabilir. Türk P&I 1 milyar dolara kadar teminat sağlayabildiğinden, P&I sigortası yaptırarak kendinizi güvene alırsınız.

Hasar marina kaynaklıysa, yani marinanın size sağladığı bir servisten kaynaklı ise, marinaya hasarları rücu edebilirsiniz. Bu durumda bile sizlere gelecek tazminat talepleri ile sizin uğraşmanız daha sonra hasarın marina kaynaklı olduğunu ispat etmeniz ve marinadan ödediğiniz tazminatları geri almaya çalışmanız gerekir.

Hasar sizin yatınızdan kaynaklı olursa, bu durumda sadece diğer yatların hasarını ve olası can kayıplarını değil, marinaya gelecek hasarları da karşılamak zorunda kalırsınız.

Misafirlerlerimi güvenle ağırlayabilir miyim?

Misafirlerinizin yatınızda bulundukları esnada herhangi bir şekilde kaza ile yaralanması, ölmesi veya kişisel eşyalarına zarar gelmesi durumunda oluşacak tazminat talepleri de yine P&I teminatına dahildir.

Pekiyi ya personelim?

Yatınız sizin dışınızda, yat kullanma ehliyeti olan ancak bu konuda yeterli tecrübeye sahip olmayan birisi tarafından kullanılabilir. Yat personelinin de uğrayabileceği zararlar ya da onların tecrübesizliği nedeniyle karşılaşılan sorumluluklar da P&I poliçenize dahildir. Üstelik personelinizin yat üzerinde olması da gerekmez. Yata gelip giderken veya yat ile ilgili bir iş ile ilgilenirken ölüm ve yaralanmaları da P&I teminatı altındadır. Personelin kişisel eşyaları da buna dahildir.

Çevre kirliliğine neden olursam?

Yatınız marinada bağlı ya da mavi bayraklı bir plaja veya mercan resiflerine yakın bir bölgede seyir halindeyken olası bir çevre kirliliğine neden olabilirsiniz. Son zamanlarda artan hassasiyet ile birlikte oluşan tazminat talepleri çok yüksek rakamlara ulaşmaktadır. P&I teminatınız sizin için devreye girer ve hem tazminat taleplerini hem de kirliliğin giderilmesi için gerekli çalışmaların yapılmasını sağlar.

Teknemin enkaz kaldırma masraflarını kim öder?

Teknenizin başına bir hadise gelip enkaz haline dönmesi durumunda zorlu denizaltı koşullarında enkazın markalanması, denizcilik usullerine uygun şamandıralanması, sualtında yağ ve yakıtın tahliye edilmesi ve en sonunda enkazın kaldırılması hususunda P&I teminatınız devreye girecektir.

www.turkpandi.com

Türk P&I Sigorta A.Ş. Teknik Müdür Yardımcısı Halil Solak

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.