Photoshop’ta Aynalı Tele Etkisi

Berk Bilgin, dergimizin bu ay ki sayısında okuyucularımız için Photoshop’ta aynalı tele efektinin nasıl yapılacağını adım adım anlattı.

Photoline - - Içindekiler - Berk Bilgin

Berk Bilgin, bu ay ki yazısında Photoshop’ta aynalı tele etkisini nasıl yapacağınızı anlattı.

Kimi lensler yapıları gereği farklı görüş açıları sunar. Bunun asıl nedeni mercek dizilimlerine bağlı olarak elde edilen farklı odak uzaklıklarıdır.

Aynı zamanda tasarımlarında yer alan farklı elemanlar sayesinde alışıla gelmiş olanın dışında imgeler üreterek, fotoğrafçının üretiminin çeşitlenmesine katkı sağlarlar. Bu tip farklılıklara sahip lenslerden biri de aynalı tele olarak tanımladığımız Mirror Lensler’dir. Aynalı teleler sıklıkla 800mm gibi yüksek odak uzaklığında üretilirler. MM değerinin arttırılması odak ve renk sapmalarını düzeltecek mercek gruplarının çoğaltılmasına, böylece lensin boyunun uzamasına ve ağırlaşmasına neden olur.

Bunun sonucunda hantallaşan lenslerin kullanılması güçleşir. Aynalı teleler de ise standartların dışına çıkılarak mercek grupları ve diyafram palalarının yerini ayna ve mercekler almıştır. Aslında bir bakıma Newton’un 1688 yılında geliştirdiği teleskopa benzer bir tasarıma sahiptir. Aynaların kullanılmasının sebebi ışığın izlediği doğrusal yolu yani lensin boyunu kısaltmaktır. Lensin son elamanın etrafına halka formunda bir, ön elemanın ortasına ise dairesel ikinci bir ayna yerleştirilir. Lensin önünden içeri giren ışık ışınları önce arka aynaya, ardından ön aynaya yansıtılır, lensin son elemanından geçirilerek de sensöre-filme ulaşır. Işık ışınları lensin içerisinde iki kere kırılarak zigzaglı bir yol izlediğinden bir diyafram mekanizması eklenemez.

Bu sebeple odak uzaklığının sabit olması gibi diyafram açıklığı da daimi olarak sabit, sıklıkla f8 vb. bir değerdedir. Bu farklı tasarım sayesinde net alan derinliğinin dışında kalan ışıklı noktalarda görülen bokeh (bulanıklık) daireleri, aynaların yapısıyla ışıklı halkalara dönüşürler. Bu farklı etki ise fotoğraflara ayrı bir hava, doku katar. Bu dokunun vermiş olduğu görsel etki doğrudan çekim sonrasında sayısal müdahale ile de elde edilebilir.

Böyle bir uygulama için, ilk olarak çalışacağım görseli

(FOTO 1) photoshop ara yüzünde açtıktan sonra background katmanının bir kopyasını almak gerekir.

Bunun için klavyeden kısa yol olarak ctrl + J ya da üst menü çubuğunda yer alan layer menüsünden new layer satırını seçip, açılan pencereden “ok” demek yeterlidir. Bu yeni katmanın amacı çalışmamın detaylarını şekillendirirken başlangıç noktam olan ham görseli korumaktır. Açtığım yeni katman layer penceresinde otomatik olarak LAYER 1 ismiyle görülmekte. Ancak bunun (tercihen) üstüne çift tıklayarak yeniden adlandırmak, böylece geri dönüşlerde karışmasını önlemek gerekir. Katmanımın adını ZEMİN olarak değiştirdikten sonra etkinin oluşacağı alanı belirliyorum. Oluşturacağım halkalar fondan uzaklaşıp net olan öğeye yaklaştıkça konfüzyon halkaları darlaşacağından, fondaki flu alanlarda yer alan büyük halkalarla başlıyorum. Bunun için tool bar üzerinden elips tool’u (U) klavyeden shift tuşuna basarak tam daire formunda kullanıyorum. Ancak bunu yapmadan önce çalışacağım yüzey ya da istediğim etki sebebiyle halkaların rengi için eyedroper tool (I) ile zemin katmanında renk belirliyorum. Aksi taktirde halkalar otomatikman siyah olur (FOTO 2).

Doğru renk ve büyüklükte ilk daireyi oluşturduktan sonra bunu halka formuna çevirmek için layer penceresinden FX yani add a layer style seçeneğinden stroke satırını kullandım. Açılan pencereden halkanın yön, büyüklük, renk, yüzey geçirgenliği gibi özelliklerini görebilirken aynı zamanda bunlara müdahalede edebilmekteyim. İlk olarak renk için colour kutusuna tıklayıp yine damlalıkla renk aldıktan sonra halkaya dönüştürmek için position seçeneğini outside olarak ayarladım. Ardından size ile büyüklüğünü görsel olarak belirledim. Bununla birlikte halkanın iç kısmı halen daha dolu olarak gözükmekte. Bunu düzeltmek için ise aynı pencereden blendig options satırıyla Fill Opacityi sıfır birime taşıdım (FOTO 3).

Layer penceresinden bu halka katmanın birden çok kopyasını alıp sırasıyla edittransform-scale seçenekleri ile boyutlarını yer yer ufaltarak fondaki aydınlık noktalara yaydım. Bu sayede aynalı telenin görsel etkisi olan halkaları meydana getirirken boyut farkıyla da doku

Foto 1

Foto 3

Foto 2

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.