T.C. ÇANAKKALE (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Sabah - - Ekonomi - Finans -

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO’LU TAŞINMAZIN g]ellikleri :

Çanakkale İli, Eceabat İlçesi, Kumköy Köyü Mezarlık mevkiinde kain, tapuda 166 Ada, 11 Parsel (eski 605) nosunda kayıtlı, 2399,02 m2 yüzölçümünde, killi-tınlı toprak yapısında, düz bir yapıya sahip, sulu tarla.

1/100000 ölçekli Balıkesir-Çanakkale çevre düzeni planında III.derece derece doğal sit alanı içinde kalan tarım alanı lejantında kalmakta olup, kamu eline geçmiş bir yola cephesi bulunmadığından inşaat yapılması uygun bulunmadığı İl Özel idaresince bildirilmiştir.

12.332,88 TL

%18

Yabancı gerçek ve tüzel kişilere satılamaz, sınırlı ve ayni hak tesis edilemez, Hasibe Güler hissesi üzerine haciz şerhi. 16/03/2018 günü 14:00 - 14:05 arası 10/04/2018 günü 14:00 - 14:05 arası Çanakkale Sulh Hukuk Mah.Yazı İşl.Müd.odası

İmar Durumu Kıymeti

KDV Oranı Kaydındaki Şerhler İmar Durumu Kıymeti

KDV Oranı Kaydındaki Şerhler

1. Satış Günü

2. Satış Günü Satış Yeri

: : : :

1. Satış Günü :

2. Satış Günü : Satış Yeri : 2 NO’LU TAŞINMAZIN g]ellikleri :

Aynı köy ve mevkide kain, 161 Ada, 55 Parsel (eski 537) nosunda kayıtlı, 4311,21 m2 yüzölçümünde 1 nolu taşınmaz ile aynı özelliklere sahip tarla.

İmar Durumu : Kıymeti : KDV Oranı : Kaydındaki Şerhler :

1. Satış Günü :

2. Satış Günü : Satış Yeri : 3 NO’LU TAŞINMAZIN g]ellikleri : : : : : : : :

1 nolu taşınmaz ile aynı

22.163,08 TL

%18

1 nolu taşınmaz ile aynı. 16/03/2018 günü 14:15 - 14:20 arası 10/04/2018 günü 14:15 - 14:20 arası Çanakkale Sulh Hukuk Mah.Yazı İşlMüd.odası

Aynı köy ve mevkide kain, 154 Ada, 3 Parsel (eski 449) nosunda kayıtlı, 3228,78 m2 yüzölçümünde, killi-tınlı toprak yapısında, %5-7 meyilli, yola cepheli ve köye yakın, içinde 30-40 yaşlarında 10 adet zeytin ağacı bulunan kuru tarla.

1/100000 ölçekli Balıkesir-Çanakkale çevre düzeni planında III.derece derece doğal sit alanı içinde kalan tarım alanı lejantında kalmakta olup, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden uygun görüş ve İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünce yapılacak inceleme sonucu yapılaşmaya esas şartların belirlenmesinden sonra iş ve işlemlerin İl Özel İdaresince gerçekleştirilceği bildirilmiş, kanal ve dereye cephesi bulunduğundan DSİ 252.Şube Müdürlüğünün uygun görüşü alınmadan uygulamaya geçilemeyeceği bildirilmiştir. 14.636,70 TL

%18

1 nolu taşınmaz ile aynı.

16/03/2018 günü 14:30 - 14:35 arası 10/04/2018 günü 14:30 - 14:35 arası Çanakkale Sulh Hukuk Mah.Yazı İşl.Müd.odası

4 NO’LU TAŞINMAZIN g]ellikleri :

İmar Durumu : Kıymeti : KDV Oranı : Kaydındaki Şerhler :

1. Satış Günü :

2. Satış Günü : Satış Yeri : 5 NO’LU TAŞINMAZIN g]ellikleri :

İmar Durumu İmar Durumu

İmar Durumu Kıymeti

:

Kıymeti : KDV Oranı : Kaydındaki Şerhler :

1. Satış Günü :

2. Satış Günü : Satış Yeri : 6 NO’LU TAŞINMAZIN g]ellikleri : :

Kıymeti : KDV Oranı : Kaydındaki Şerhler :

1. Satış Günü :

2. Satış Günü : Satış Yeri : 7 NO’LU TAŞINMAZIN g]ellikleri : 2016/14 Satış

Aynı köy Köycivarı mevkiinde kain, 119 Ada, 4 Parsel (eski 153) nosunda kayıtlı 6478,55 m2 yüzölçümünde, killi-tınlı toprak yapısında, düz bir yapıya sahip, içinde sazlık bulunan sulu tarla.

1 nolu taşınmaz ile aynı.

37.026,20 TL

%18

1 nolu taşınmaz ile aynı

16/03/2018 günü 14:45 - 14:50 arası 10/04/2018 günü 14:45 - 14:50 arası Çanakkale Sulh Hukuk Mah.Yazı İşl.Müd.odası

Aynı köy Köycivarı mevkiinde kain, 129 Ada, 17 Parsel (eski 94) nosunda kayıtlı 5731,57 m2 yüzölçümünde, killi-tınlı toprak yapısında, düz bir yapıya sahip, dere cepheli, köye yakın kuru tarla.

Tarihi alan sınırları dahilinde kaldığından tarihi alan planları yürürlüğe konuluncaya kadar uyulacak esaslar Bakanlıkça belirleneceği bildirilmiştir. 23.384,12 TL

%18

1 nolu taşınmaz ile aynı

16/03/2018 günü 15:00 - 15:05 arası 10/04/2018 günü 15:00 - 15:05 arası Çanakkale Sulh Hukuk Mah.Yazı İşl.Müd.odası

Aynı köy Köyiçi mevkiinde kain, 145 Ada, 14 Parsel (eski 1479) nosunda kayıtlı 2037,70 m2 yüzölçümünde, yıkık durumda ekonomik değeri olmayan yığma taş duvarlı eski köy evi ile yine tek katlı üzeri örtülü, taş ve biriketten yığma tarzda yapılmış 35 m2 lik yapı ile yine tek katlı yığma taş duvarlı, kiremit kaplı ahşap çatılı önünde basit sundurması bulunan 60 m2 lik köy evi bulunan.

1/100000 ölçekli Balıkesir-Çanakkale çevre düzeni planında kırsal yerleşik alanlar lejantında kalıp bu alanlardaki plan notlarının 8.2.4 ve 8.2.5 maddesi hükümleri geçerli olduğu il özel idaresince bildirilmiştir. 120.000,00 TL

%1

1 nolu taşınmaz ile aynı

16/03/2018 günü 15:15 - 15:20 arası 10/04/2018 günü 15:15 - 15:20 arası Çanakkale Sulh Hukuk Mah.Yazı İşl.Müd.odası

Aynı köy Mezarlık mevkiinde kain, 166 Ada, 14 Parsel (eski 609), nosunda kayıtlı, 10513,94 m2 yüzölçümünde, 1 nolu taşınmaz ile aynı özelliklere sahip.

:

:

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de

3 nolu taşınmaz ile aynı 54.049,91 TL

KDV Oranı Kaydındaki Şerhler

1. Satış Günü

2. Satış Günü Satış Yeri Satış şartları

1- : : : : : :

İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları,

Kendisine tebligat yapılamayan dosyadaki ilgililere tebliğ yerine geçerli olmak üzere ilan olunur.04/02/2018

esatis.uyap.gov.tr 2016/14 Satış NOT : Elektronik ortamda teklif vereceklerin teminatı T.Vakıflar Bankası Çanakkale Şubesindeki TR910001500158007300796036 Iban nolu hesaba yatırmaları.

(İİK m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.

Basın : 752273 www.bik.gov.tr

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.